D66 is enthousiast over aardwarmtecentrale in Andijk

Beeld: ConnyvS

 
Op 13 februari hebben Amélie Strens en Hans Vijlbrief een werkbezoek afgelegd bij de aardwarmtecentrale van ECW Energy in Andijk.  De staatssecretaris en de lijsttrekker van D66 Noord-Holland zijn hier omdat D66 het gebruik van (bijna) oneindig beschikbare energiebronnen graag wil versnellen. Daarom zijn ze op bezoek bij ECW Energy, die nieuwe, duurzame technieken gebruikt voor het produceren van energie.

Aardwarmte voor woningen en kassen

 De economie in het noorden van de provincie draait deels op kassen voor groente en fruit en datacenters. Zowel kassen als datacenters vragen veel energie en hebben dat ook in de toekomst nodig. Geothermie, aquathermie, en restwarmte zijn ontwikkelingen die verdere investeringen en aandacht verdienen.  
 
Om in de toekomst meer warmte uit eigen bodem te gaan gebruiken is het nodig dat vergunningsaanvragen hiervoor snel afgehandeld worden en de landelijke regels aangepast aan de nieuwe technieken. Ook moet in Nederland op een betere manier met seismische werkzaamheden voor aardwarmte worden omgegaan.

De staatsecretaris spreekt zijn enthousiasme uit over het gebruik van aardwarmte. Hans Vijlbrief: “De overheid moet voor duurzame energie een andere rol gaan spelen. Zonder sturing duurt de omschakeling naar duurzame energie te lang.” 

Amélie Strens: D66 Noord-Holland wil dat de provincie Noord-Holland een ambitieuze visie gaat presenteren waarin duidelijk wordt welke rol deze bijna oneindig beschikbare energiebronnen kunnen spelen in de energietransitie.

ECW Energy is een modern privaat energiebedrijf dat op zoek is naar de meest duurzame en efficiënte manier om energie te leveren aan bedrijven die veel energie nodig hebben, bijvoorbeeld de grote kassen en datacentra in de Wieringermeer en Westfriesland.  
 
D66 kijkt uit naar meer met aardwarmte verwarmde huizen. ECW is van plan dit nu onder de noemer van Ennatuurlijk te verwezenlijken in de regio’s Middenmeer en Andijk, maar ook in de rest van Noord-Holland.  

Warm water uit de bodem Geothermie of aardwarmte is een duurzame energiebron van eigen bodem. Schoon en niet afhankelijk van schurkenstaten. Ook dag- en seizoensbatterijen zijn mogelijk