Vragen over controle op waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet

De D66-fractie heeft op 20 september 2023 schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop de provincie Noord-Holland als toezichthoudende bestuurslaag op waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) acteert.

Artikel in de NRC

Op 18 september 2023 verscheen in de NRC een artikel dat de voormalig directeur van Waternet via zijn bestuursfuncties congressen liet organiseren door het bedrijf Moorga waarvan hijzelf destijds vennoot was.: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/09/18/oud-waternetbaas-gunde-jarenlang-klussen-aan-familie-a4174736 
Dit artikel volgt eerdere berichten waaruit blijkt dat Waternet, de stichting die uitvoering geeft aan het waterbeheer van de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de basistaken niet op orde heeft en nauwelijks onder effectieve bestuurlijke controle staat van zowel gemeente als waterschap.  

De vragen

De D66-fractie wil meer inzicht in de manier waarop de provincie Noord-Holland als toezichthoudende bestuurslaag hier actief op acteert en heeft daarom de volgende vragen: 

  • Was het bij het college bekend dat de directeur van Waternet via zijn functie betrokken was bij de inhuur van een bedrijf waarvan hijzelf vennoot was? 
  • Is de provincie betrokken geweest bij het besluit van de gemeente Amsterdam om goedkeuring te geven aan de inhuur van Moorga voor de International Water Week? 
  • Bij wie ligt primair de functie van toezicht op integriteitszaken binnen Waternet?   
  • Is de gedeputeerde het met de D66-fractie eens dat de provincie vanuit haar toezichthoudende rol op de lagere overheden grip moet hebben op integriteitskwesties die daar spelen, inclusief de instanties waar deze overheden voor verantwoordelijk voor zijn?  
  • Op welke manier wordt de provincie op de hoogte gehouden omtrent bestuurlijke integriteitszaken bij de gemeente Amsterdam en bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en hoe worden deze integriteitszaken vervolgens door de provincie aangekaart?  
  • Wat is de status van de toezichtsgesprekken van de provincie met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en met de gemeente Amsterdam om de problemen rond Waternet op te lossen en op welk niveau (ambtelijk of bestuurlijk) worden deze gesprekken gevoerd?  
  • Wanneer wordt de PS op de hoogte gesteld van de voortgang en de uitkomsten van de toezichtsgesprekken? 

Het college van Gedeputeerde Staten zal de vragen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoorden.