Vragen over schrappen treinen van/naar Alkmaar

In de provinciale commissie ruimte stelt Emre Kanik maandag mondelinge vragen aan het college naar aanleiding van de brandbrief van Rover NHN over verslechteren van de frequentie van het treinverkeer op de lijn Den Helder/Alkmaar/Haarlem.

Goed OV is belangrijk

Op 28 juli ontving het college een brief van Rover Noord-Holland Noord over de lijn Den Helder-Alkmaar-Haarlem.
Bij D66 leven dezelfde zorgen als bij Rover en daarom stelt de fractie hier vragen over aan het college in de eerste commissie ruimte waar dit aan de orde gesteld kan worden.
 
De D66 fractie vindt het belangrijk dat er goed OV is in de provincie en is dan ook onaangenaam verrast over het schrappen van treinen tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal en het niet meer aansluiten van 10 verschillende buslijnen op de trein in Alkmaar. Dit staat geheel haaks op de afspraken in het Adaptief Ontwikkelbeleid Zaancorridor dat in samenwerking met onder andere de NS is opgesteld. Daar is immers in afgesproken dat het gebruik van het OV en de fiets de voorkeur heeft en het autogebruik te willen verminderen door voldoende capaciteit en een naadloze overstap op OV te bewerkstelligen.

De vragen van D66

1.      Is de gedeputeerde het met D66 eens dat het schrappen van deze treinen in strijd is met de afspraken uit het adaptief ontwikkelbeeld zaancorridor? Zo ja, welke stappen heeft de gedeputeerde al richting de NS gezet en zo nee, waarom niet?
2.      In het verlengde van deze vraag: In het adaptief ontwikkelbeeld zaancorridor staat dat een adaptieve aanpak vereist dat er bestuurlijk commitment is over de gezamenlijke ambitie en partijen weten welke bijdrage van hen wordt verwacht, wat ze van de ander kunnen verwachten en wanneer. Hoe reflecteert de gedeputeerde op deze bestuurlijke commitment van de NS nu de NS teruggaat in het aantal treinbewegingen?  
3.      Hoe reflecteert de gedeputeerde op het niet meer terugkeren van de spits-intercity tussen Alkmaar en Haarlem en het daardoor niet meer aansluiten van bussen? Wat is de gedeputeerde bereid hieraan te doen?
4.      Hoe denkt de gedeputeerde ambitie te houden in het OV knooppuntenbeleid in de regio Alkmaar nu de NS teruggaat in treinbewegingen?
5.      Een aantal punten in het coalitieakkoord zijn het tegengaan van verkeersdrukte, beter benutten van de netwerken en verduurzamen van de mobiliteit in onze provincie. Hoe denkt de gedeputeerde, nu de NS tegendraadse bewegingen maakt, dat nog te realiseren in de regio Alkmaar?

Beeld: ConnyvS