Weer een unicum in Provinciale Staten

Op 11 december 2023 werd de laatste begrotingswijziging voor dit jaar behandeld in Provinciale Staten. D66 was niet blij met de hoge onderbestedingen.

Onderbesteding

Fractievoorzitter Sijmen Mülder maakte een stevig punt van de onderbestedingen in de begroting van dit jaar: “Als je het geld niet besteed aan de beleidsdoelen die je hebt afgesproken, dan haal je de doelen niet. Er komt niets van terecht. Bovendien worden geplande investeringen doorgaans alleen maar duurder als je ze uitstelt. Met name het niet besteden van gelden aan recreatievoorzieningen leidt nu al tot verschraling, terwijl we de recreatiegebieden juist moeten versterken.”

De coalitie kwam met een motie om te graaien in de eigen onderbestedingen. Daarom heeft D66 ook gevraagd om nog niet besteed geld zo snel mogelijk in te zetten voor het provinciale recreatiebeleid. Ons voorstel ‘Meer recreatie is beter’ voor financiële versterking van de recreatieschappen en behoud van de boerenlandpaden in het Noord-Hollandse wandelnetwerk sneuvelde op financiële techniek. Het vestigde wel de aandacht op de urgentie. Het college zegde toe er aan te gaan werken.

Een unicum was dat de gedeputeerde financiën haar advies bij de 2 moties die onderbesteding uit 2023 wilden benutten binnen 5 minuten (inclusief een schorsing) 100% omdraaide. Daardoor sneuvelde ook de coalitie-motie.

Sijmen Mülder - Beeld: KanikFotografie

Steun voor gemeenten

D66 heeft daarnaast aandacht gevraagd voor de financiën van gemeenten. Het is steeds moeilijker om de begrotingen sluitend te krijgen. De Europese Unie heeft een aantal prachtige fondsen voor de energie- en de landbouwtransitie. De provincie zou kunnen helpen om hier optimaal gebruik van te maken. Die hulp kunnen ze volgens de VNG wel gebruiken. En ook provinciale klimaatdoelen kunnen we zo eerder bereiken. Helaas was er geen meerderheid in Provinciale Staten voor ons voorstel voor een kennismakelaar.

“NH volkslied”

Genoemd moet zeker worden dat er ook een bijzonder voorstel is aangenomen (niet eens unaniem) over het maken van een nieuw Noord-Hollands volkslied, dat makkelijk gezongen kan worden. We zijn benieuwd hoe goed de Statenleden kunnen zingen straks.

Beeld: D66