De fractie is compleet!

In de Provinciale Statenvergadering van 2 oktober zijn Krista Jansen geïnstalleerd als Statenlid en Wesley van der Heijden als duo-commissielid.

Krista Jansen en Wesley van der Heijden - Beeld: ConnyvS

Krista

Krista Jansen is de opvolger van Amélie Strens. Zij is woordvoerder natuur, landschap, water, gezonde leefomgeving & milieu en wordt lid van de commissie landelijk gebied.

Wesley

Na zijn tijdelijk Statenlidmaatschap ter vervanging van een zwangerschapsverlof keert Wesley terug als duo-commissielid. Hij is woordvoerder mobiliteit, (circulaire) economie, bestuur, recreatie & toerisme in de commissie ruimte en de commissie bestuur.

Compleet

De fractie van D66 Noord-Holland is blij dat de 4 Statenleden nu officieel geïnstalleerd zijn en dat er 2 enthousiaste duo-commissieleden zijn om de Statenleden te ondersteunen.