Motie aangenomen

Verslag van de raadsvergadering van 25 november 2021

Samenlevingsschool

Motie: Samen leren, leven en samenleven in Nieuwveense Landen: samen voor een samenlevingsschool.
De motie vraagt het college met de schoolbesturen in gesprek te gaan en hen te enthousiasmeren voor een samenlevingsschool. Een samenlevingsschool is een school waar iedereen welkom is. Een school die aandacht heeft voor elke gezindte, voor elke vorm van diversiteit. Een vorm van een school die steeds vaker opduikt in Nederland. In Wanneperveen is ook een dergelijke school. Een samenlevingsschool verbindt de wijk. “Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje Inclusie is gevraagd worden om te dansen” Het is de school van en voor de toekomst!
Voorafgaand aan de bespreking in de Raad waren er insprekers op dit onderwerp: dhr. Langhorst namens Kindpunt en dhr. Strolenberg namens Promes. Zoals verwacht was de één erg positief en de ander negatief over dit voorstel. De discussie in de Raad werd een echt debat! Argumenten over en weer. Vervolgens de stemming. Zoals verwacht stemden de fracties van CDA en CU tegen het voorstel. Maar tot onze grote verbazing ook de fractie van SteM! De overige, progressieve fracties in onze Raad stemden voor en daarmee hadden we een meerderheid voor dit belangrijke thema!
Dank aan de fractie van de VVD voor het meedenken en opstellen van deze motie! Dank aan de fracties van de PvdA, Groen Links en SP voor hun steun!

Transitie warmte

Transitie Warmte stond ter vaststelling op de agenda. Op zich prima maar naar het oordeel van onze fractie was er te weinig aandacht voor de huurder in deze visie. We hebben daar aandacht voor gevraagd. De fractie van SP had een amendement opgesteld op dit onderwerp en die hebben we dan ook van harte ondersteund.
Ook het plan van aanpak om de wijk Oosterboer te revitaliseren stond op de agenda. Dat lijkt goed te gaan ook met participatie dus hebben we ingestemd.
Er werd een bedrag van 550.000 gevraagd om een probleem bij de riolering aan de Reestlaan aan te pakken. Daar heeft de fractie wel een opmerking bij gemaakt. Waarom binnen 3 weken na het vaststellen van de begroting al een greep in de kas? Was dit niet te voorzien? Waarom is er geen reservepot? Was het om een positieve begroting te presenteren dat dit zo geagendeerd is? Het probleem was er al ten tijde van het vast stellen van de begroting.
Aan het eind van de lange, digitale vergadering mochten we dan eindelijk de Motie Vreemd indienen die we samen met de VVD hadden voorbereid.