Adriaan Postma geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 29 februari 2024 is Adriaan Postma geïnstalleerd als raadslid voor D66 Meppel.

Adriaan en Arnoud in de raad. Beeld: Arnoud de Vos

In de samenstelling van de D66-fractie van de gemeenteraad van Meppel heeft een wijziging plaatsgevonden. Fractielid Raul Klunder heeft vanwege privéredenen bedankt voor het gemeenteraadslidmaatschap. Zijn rol wordt overgenomen door Adriaan Postma.

Adriaan is van huis uit sociaal-geograaf (planoloog) en is werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs als docent aardrijkskunde en in diverse andere onderwijs-functies.
Hij is al geruime tijd lid van D66 en is ook een aantal jaren bestuurslid geweest van D66 Meppel. Samen met fractievoorzitter Arnoud de Vos vormt hij de fractie van D66 in de gemeenteraad van Meppel.

Als raadslid wil Adriaan zich sterk maken voor een toekomstgerichte ruimtelijke ordening, waarbij aanpassing aan het veranderende klimaat en een voor mens, dier en natuur gezond leefklimaat centraal staan.