Nina Knol

Beeld: Anja Hagedoorn

Na ruim 10 jaar weggeweest te zijn, ben ik hier begin 2021 weer komen wonen. Ik wil me graag inzetten voor de gemeente en dit kan goed via de lokale politiek. Gemeentes hebben een belangrijke rol in de uitdagingen waar we voor staan en ik draag daar graag mijn steentje aan bij. Meppel moet ook in de toekomst een aantrekkelijke en prettige gemeente blijven om te wonen. Ik ben opgegroeid in Nijeveen en ben ook goed bekend met wat daar speelt. Ook de kennis en ervaring die ik op doe in mijn werk bij de provincie Groningen kan ik hier goed inzetten.

  • 32 jaar
  • Meppel
  • Meppel
  • Zij/haar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De buitengebieden, om te sporten en wandelen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Meppel is met het mooie historische centrum en goede bereikbaarheid een aantrekkelijke gemeente, die ook nog vlakbij mooie natuurgebieden ligt. Dit biedt ook voor de toekomst kansen, als we ook het voorzieningenniveau op pijl weten te houden, bijvoorbeeld door de verbouwing van Ogterop en het aanbod van culturele evenementen.