Voorwoord / Leeswijzer

Dit verkiezingsprogramma van D66 Lisse is voor de komende vier jaar onze inzet en basis voor alles wat de revue passeert. Dit programma heeft de landelijke uitgangspunten als basis. Deze zijn vervolgens vertaald naar de gemeente Lisse.

In het volgende hoofdstuk vindt u het verkiezingsprogramma in het kort. Hierin wordt kort en bondig uitgelegd wat de inzet van D66 Lisse is voor de komende vier jaar. U vindt hier tevens onze topprioriteiten.

Vervolgens hebben wij per thema uitgewerkt wat D66 voor Lisse wil betekenen, te beginnen met voor D66 Lisse de belangrijkste thema’s:

  • Wonen
  • Klimaat
  • Onderwijs

Vervolgens worden ook de andere thema’s op eenzelfde manier omschreven. De inhoud is niet uitputtend zodat dit verkiezingsprogramma leesbaar blijft. Mist u een specifiek onderwerp? Dan kunt u het landelijk verkiezingsprogramma van D66 raadplegen. Sommige onderwerpen komen in meer thema’s terug.

We sluiten dit programma af met te vertellen waarom wij doen wat we doen. Deze 5 punten zijn de richtingwijzers waarop wij varen als D66.