Sporten & Bewegen

Sport biedt kansen om mee te doen in de samenleving. Het is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en lang leven. Het geeft ontzettend veel plezier en brengt veel mensen samen. Het verbindt.

Daarom moet sporten voor iedereen uit ons dorp toegankelijk zijn. Voor Lissers met verschillende achtergronden: jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, bij een vereniging of op één van de fitpleintjes.
Met zijn rijke verenigingsleven beschikt Lisse over een sterk fundament. Een fundament met een grote mate van zelfredzaamheid van sporters, verenigingen en andere sportaanbieders.

D66 blijft zich inzetten om dit te ondersteunen. Zodat we het sportklimaat behouden waar iedereen in Lisse wat aan heeft. We zijn trots op de stappen die we de afgelopen 4 jaar al hebben gezet. Door ons is immers het sportakkoord gerealiseerd.
Sport is onderdeel van een gezonde leefstijl. Ook deze bevorderen blijven we voortzetten.

D66 wil zich inzetten voor:

 • Inwoners die het sporten niet kunnen betalen blijven we als gemeente helpen; Alle kinderen kunnen sporten, daarom blijft het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 • D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen.
 • Er komt 1 buurtsportcoach voor kinderen met een beperking. Zodat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen.
 • De buurtsportcoaches krijgen ruimte om in de gemeentelijke sportaccommodaties zelf sportactiviteiten te organiseren.
 • We houden de verbinding met sportverenigingen en geven een vervolg aan het sportakkoord.
 • We stimuleren initiatieven van inwoners die activiteiten ontwikkelen in het teken van sporten en bewegen zoals bijv. Wandelgroepen.
 • D66 ziet het gebruik van parken en fitpleinendoor sportprofessionals, bijvoorbeeld voor bootcamps en looptrainingen, als wenselijke vormen van nieuw ondernemerschap dat aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders.
 • We onderzoeken hoe sportaccommodaties ook door nieuwe sportprofessionals gebruikt kunnen worden.
 • We stimuleren het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties.
 • Bij nieuwbouw en ruimtelijke (her-) inrichting maken we afspraken over een groene en beweegvriendelijke omgeving.
 • We zetten in op gezonde (sport)kantines en maken alle sportvelden en accommodaties rookvrij
 • We stimuleren en begeleiden verenigingen om sportaccommodaties te verduurzamen.