Klimaat

We willen schone lucht, schoon water en natuur met een grote biodiversiteit. We moeten ruimte creëren voor bloemen, planten en insecten. Daar zijn we als mens afhankelijk van, dus moeten we er goed voor zorgen. Voor Lisse betekent dit dat we de natuur die we hebben behouden en zo mogelijk uitbreiden. We zullen de beschikbare ruimte optimaal en creatief moeten gebruiken.

We willen een kleinere voetafdruk op de wereld. Dat betekent minder vervuilen en minder plastic. Circulair en tenminste energieneutraal bouwen. Minder fossiele energie gebruiken door te beginnen met zo veel mogelijk energie te besparen. Vervolgens willen we overstappen op hernieuwbare energiebronnen zodat volgende generaties geen probleem hebben met hun leefomgeving.

Lisse is kwetsbaar voor de gevolgen van extreem weer. Zoals we hebben gezien bij de Van der Veldstraat in 2015. De Poelpolder is kwetsbaar voor droogte en extreme regenbuien. De aanwezige veengronden klinken in bij langdurige droogte met alle gevolgen van dien (voor bijvoorbeeld houten funderingen).

Uiterlijk in 2050 is Lisse energieneutraal, maar hoe eerder hoe beter. We geloven: hoe meer mensen erbij zijn betrokken, hoe sneller de transitie zal verlopen. We vinden het belangrijk dat de energietransitie voor iedereen succesvol verloopt.

We willen minder stenen in tuinen om bloemen, planten en insecten ruimte te geven. We kunnen ruimte vinden op gevels en daken, zowel voor biodiversiteit, energiebesparing als energieopwekking. We moeten die ruimte wel gebruiken! Per wijk wordt de beste energiebron gekozen en de beste manier van waterbergen. De gemeente, samen met energiecoaches, voorziet in advies, een lening of subsidie. Daarmee gaan we samen met eigenaren de uitdaging aan. We pakken kansen als ze zich voordoen en gaan proactief aan de slag.

D66 wil zich inzetten voor:

 • We gaan samen met inwoners bestaande huizen isoleren
 • Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de kwetsbare gebieden in ons dorp zijn, zodat inwoners niet verrast worden en we gezamenlijk actie kunnen ondernemen
 • Het rioleringsplan wordt een toekomstbestendig waterbeheerplan
 • Optimaal combineren van verschillende functies op het gebied van energievoorziening en andere openbare ruimtelijke functies. We integreren zonnepanelen in geluidswallen en (parkeer)daken; combineren windmolens met zonnepanelen tot energietuinen; we combineren dijkbescherming met biodiversiteit en energieopwekking. We verwerken de hernieuwbare energieopwekking zoveel mogelijk langs en in infrastructuur
 • De eerste Lissese Energiecooperatie door partijen uit te nodigen om deel te nemen Onderzoeken voor elk dak samen met de eigenaar wat er op kan: isolatie, energieopwekking door middel van zonnepanelen, of bijdragen aan biodiversiteit door het dak te vergroenen Iedereen praat mee over de energietransitie: op school, online, en op een locatie in jouw wijk. Over 4 jaar is er een representatieve groep inwoners betrokken
 • De duurzaamheidsprijs Bollenstreek wordt een jeugdprijs ter waardering, promotie en inspiratie van duurzame jongeren
 • Een loket voor ondernemers waar ze met vragen over verduurzaming terecht kunnen Minimaal energieneutraal bouwen
 • Het vergemakkelijken van de overgang voor bestaande woningen, via gezamenlijke inkoop, voorbeeldwoningen en energiecoaches
 • Openbaar groenbeheer vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Daarbij past dat we ons blijven inzetten voor de bij: het bijenlint Bollenstreek krijgt alle ruimte en we doen mee aan Maai Mei Niet en Kleur Keur
 • Stimuleren via Operatie Steenbreek dat iedereen zijn tuin vergroent. Dit zorgt voor minder hitte, betere afwatering en meer biodiversiteit en CO2 opname
 • Als er ondergrondse aanpassingen gedaan moeten worden, nemen we ook meteen andere werkzaamheden mee zoals de aanleg van glasvezel en betere waterafvoer
 • Het totaalplaatje van duurzaamheid zichtbaar maken: wat kost het verbruik van veel energie en grondstoffen in je dagelijks leven? Hoe werken we toe naar een circulaire economie? Wat kost afval?
 • We willen minder restafval en een systeem waarbij de vervuiler wel betaalt