Inclusiviteit

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Want vrij is niet alleen, we vormen immers samen onze maatschappij.

Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen of als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan meepraten en wordt gehoord. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor generaties na ons. Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen.

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een dorp waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

D66 wil zich inzetten voor:

 • Een dorp dat voor iedereen fysiek toegankelijk is, dus ook voor mensen die slecht ter been zijn of slechtziend
 • Een dorp dat voor iedereen sociaal toegankelijk is. Bij polarisatie luisteren en verbinden wij. Bij eenzaamheid, nodigen wij mensen uit.
 • Tegen discriminatie, op welke grond dan ook, treden we hard op.
 • Een dorp dat voor iedereen financieel toegankelijk is. 25% sociale huurwoningen bij nieuwbouw, geen stigma op armoede.
 • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur deelt kermiskaartjes uit zodat kinderen mee kunnen met hun vriendjes.
 • Iedereen kan zoveel mogelijk mee komen in de maatschappij, via onderwijs en hobby’s.
 • Aandacht voor discriminatie op basis van etniciteit, gender, geaardheid en elke andere basis door welke (overheids)instantie dan ook.
 • Maatschappelijke stages bij inclusieve organisaties voor jongeren
 • Een podium voor mensen die met inclusiviteit bezig zijn door ze uit te nodigen in de gemeenteraad.
 • Het toetsen van beleid op inclusiviteit
 • Een houding van constructief kritisch meedenken