Economie

D66 staat voor een faciliterende gemeente die de kansen voor ondernemers, de middenstand, ZZP- ers, start- en scale-ups vergroot. Beperkingen die niet meer van deze tijd zijn, halen we weg. We spelen in op de behoefte van ondernemers en inwoners.

Tegelijkertijd opereren we voorlopig nog in de schaduw van de coronacrisis. Het is nog niet duidelijk in welke mate deze pandemie tot structureel minder winkels gaat leiden, of tot meer behoefte aan flexibele werkplekken omdat niet iedereen thuis een geschikte werkplek heeft. In elk scenario geldt dat goede internetverbindingen alleen maar belangrijker worden. Dus D66 wil dat glasvezel na de buitengebieden ook in het dorp breed beschikbaar komt. Om leegstand en verloedering tegen te gaan, mogen (winkel)panden flexibeler worden gebruikt. De mogelijkheden om panden in te zetten voor (tijdelijke) flexwerkplekken of als een culturele showcase dienen te worden verruimd. Het winkelcentrum aantrekkelijk houden door leegstand tegen te gaan, vermindert de kans op verdere leegloop. En D66 wil een aantrekkelijk dorp behouden! Ook de weekmarkt is daarbij belangrijk. De gemeente ondersteunt hierin verder door de toegankelijkheid in stand te houden door middel van een passend parkeerbeleid?

Nieuwe ideeën en evenementen in het centrumgebied of op het Keukenhofterrein worden met open armen ontvangen. Regelgeving staat in dienst van het doel, onder andere veiligheid. D66 wil eigenaren van het winkel- en horecavastgoed stimuleren om het centrum van Lisse continu te verbeteren en toegankelijk te maken voor nieuwe winkelconcepten. Samenwerkingen van ondernemers gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht en de sfeer in het centrumgebied worden gefaciliteerd.

Het centrum van Lisse is met een horecaplein op het Vierkant erg gezellig. Het beleid is erop gericht om de sterke punten nog verder te versterken door horecaondernemers en retailers te faciliteren.

D66 wil zich inzetten voor:

 • Versterken van het centrum van Lisse samen met winkeliers
 • Ontwikkelen van instrumenten om leegstand in het centrum tijdig tegen te gaan. Hierbij kan worden gedacht aan ander gebruik toestaan, versnelde herontwikkeling of verplaatsing van winkels
 • Tegengaan van verloedering door actief met eigenaren in gesprek te gaan om locaties op te knappen
 • Toestaan van woon/werk combinaties waar het kan of wenselijk is, ook als hier een bestemmingsplan voor moet wijzigen
 • Het Vierkant wordt verder ontwikkeld om het nog aantrekkelijker en veiliger te krijgen. Meer profijt voor het Dorpshart van de ruim 1,4 miljoen toeristen die tijdens de bollenperiode onze streek bezoeken
 • De weekmarkt versterken tot een toeristische markt tijdens het lente- en bollenseizoen
 • Nu er in het buitengebied begonnen is met het aanleggen van glasvezel internet moet ook centrum deze snelle internetverbinding krijgen
 • Lisse als een perfecte plek om vanuit ontmoetingsplekken en de horeca hybride te werken. Supermarkten blijven op zondag lang open
 • De gemeente heeft een welwillende houding richting ondernemers
 • Een brede discussie over het gebruik van parkeerruimte in het centrum
 • Economische samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreek versterken met o.a. kijken of een bestuurlijke fusie hieraan bij kan dragen
 • Doorgaan op de ingeslagen weg met de Greenport en Economic Board Duin- en Bollenstreek om nog meer aansluiting te vinden binnen de regio
 • Actief innovatiebeleid voeren om het vestigingsklimaat in Lisse zo optimaal te maken (digitale infrastructuur, duurzaamheid, sociale ondernemingen)
 • Werken in de Randstad, wonen in Lisse. Hiervoor zijn snelle(re) en meer OV-verbindingen nodig.
 • Ondernemersloket en begeleiding intensiveren