Cultuur

Cultuur is van levensbelang voor de samenleving. Het draagt bij aan gemeenschappelijke beelden en ervaringen. Het zorgt voor verbinding. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder in De Zwarte Tulp tot de dagelijkse maaltijd verheffen tot kunst in het LAM. Van de feestweek tot een bruisend vol Floralis. Het behouden van de functie van de bibliotheek. Wij vinden elke vorm van cultuur belangrijk.

Cultuur draagt bij aan de vitaliteit van het dorp. Het trekt bezoekers aan, wat kansen creëert voor de lokale economie. Het is dan ook een belangrijke economische sector. Wij steunen kunst en cultuur en zijn bereid om hierin te investeren. Landelijk heeft D66 zich vanaf het begin van de uitbraak van de coronacrisis ingezet voor steun aan de culturele sector. Ook lokaal bezuinigen we niet op cultuur. We geven kunstenaars, groot en klein, uitzicht op leven na corona, ook als daar tijdelijk extra middelen voor nodig zijn.

Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van iedereen. Alle Lissers, ook met een wat kleinere portemonnee moet kunnen genieten van al het aanbod dat Lisse rijk is.

D66 wil zich inzetten voor:

  • D66 vindt de bibliotheekfunctie belangrijk om te behouden, over de vorm gaan we in gesprek
  • Floralis is het cultureel centrum van Lisse
  • We brengen meer cultuur naar het dorpscentrum, door creatief om te gaan met winkelpanden die even niet worden gebruikt
  • We stimuleren een goede samenwerking tussen onze culturele instellingen en het primair en voortgezet onderwijs
  • Historische panden blijven behouden, we worden creatief om een nieuwe functie te vinden, indien noodzakelijk
  • We stimuleren ontmoeting van kunstenaars onderling
  • Kunst en cultuur is voor iedereen toegankelijk via bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en Cultuur, kunst in de openbare ruimte, live muziek op het Vierkant en Gluren bij de Buren Er komt naast het Jeugdfonds Sport en Cultuur ook een variant voor volwassenen