Bestuur & Financiën

D66 staat voor een effectieve organisatie in Lisse. Niet te groot, zodat er (financiële) ruimte is voor de uitvoering van alle plannen uit dit programma. Maar ook niet te klein, want elke inwoner moet aan het loket in Lisse geholpen worden.

D66 staat ook voor een toekomstbestendig financieel beleid, waarbij we tegenvallers beter kunnen opvangen. Lisse heeft goede voorzieningen en deze houden wij graag in stand. We streven er daarbij wel naar de gemeentelijke lasten alleen trendmatig te verhogen. En we blijven scherp op de kosten.

Inwoners worden actief betrokken bij alles wat hen aangaat. De gemeenteraad heeft hierin een voorbeeldfunctie. De gemeente doet haar best een zo divers mogelijke doelgroep te betrekken. Jongeren praten mee over de nieuwe locatie van het jongerenwerk; kinderen oefenen met besluitvorming in de Kindergemeenteraad; iedereen praat mee over hoe zijn woning van het gas af gaat, we geven mensen een podium die dat verdienen, om wat voorbeelden te noemen. Ook mensen die weinig tijd hebben of denken onvoldoende kennis te hebben, bereiken we: het gaat tenslotte over ons allemaal. Eerder organiseerden we een jongerentop en zetten we het Digipanel op. Volgende stappen zijn een burgerpanel en andere vormen van participatie . Zo geven we samen vorm aan onze toekomst.

Als inwoners, ondernemers, of verenigingen met een initiatief komen dan denkt de gemeente vanuit “Ja, mits …” en faciliteert. De gemeente staat midden in de samenleving en dat verwachten we ook van ambtenaren, raad en college. Via de meest uitgebreide vormen van participatie komen we tot de beste resultaten. Communicatie vanuit de overheid moet helder zijn en zodat iedereen weet wat er verwacht kan worden.

Regionale samenwerkingsverbanden helpen ons in de uitvoering maar we blijven scherp op de democratische legitimiteit. De gemeente Lisse werkt nauw samen met Hillegom en Teylingen via de ambtelijke organisatie HLTsamen. HLTsamen werkt aan verdere verbetering van kwaliteit en kostenniveau onder andere op het gebied van (telefonische) bereikbaarheid en het snel en goed afhandelen van vragen en verzoeken van inwoners en ondernemers.

Een volgende stap in de doorontwikkeling kan een bestuurlijke fusie zijn. Logische partners zijn Hillegom en Teylingen. Maar wie verder uit de Bollenstreek wil aansluiten is welkom.

De gemeente denkt en doet duurzamer dan voorheen. In aanbestedingstrajecten en in de organisatie wordt duurzaamheid zoveel mogelijk geïntegreerd.

  • Een volgende stap in participatie: co-creatie, burgerpanel en een kinderburgemeester.
  • Iedereen denkt en doet mee.
  • We zijn een groene organisatie in een duurzaam gemeentehuis.
  • We blijven werken aan een effectieve organisatie (HLTsamen).
  • We willen gemeentelijk vastgoed openstellen voor gebruik door maatschappelijke organisaties.
  • We zijn voor een bestuurlijke fusie.
  • We streven naar een raadsakkoord op hoofdlijnen zodat het politieke debat later per onderwerp de ruimte krijgt.
  • Uitgangspunt is dat gemeentelijke lasten de komende jaren slechts trendmatig worden verhoogd.