Een veilig en bereikbaar Leidschendam-Voorburg

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

D66 wil dat iedereen in Leidschendam-Voorburg zich vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

D66 zet daarom in op een betere luchtkwaliteit, beter OV, meer en veilige fietspaden en een goede doorstroom van verkeer in de gemeente.

  • We verlagen de maximumsnelheid tot 30 km/u in onze woonwijken. De maximumsnelheid op de hoofdwegen, zoals de Parkweg en de Noordsingel, blijft 50 km/u.
  • Onveilige kruisingen en oversteekplaatsen moeten worden verbeterd. Wij hebben een concreet lijstje met specifieke verbeterpunten in onze gemeente, zoals de kruising Maanweg – Laan van Nieuw Oosteinde en de fietspaden langs de Vliet.
  • Een betere OV-verbinding naar Leidschendam-Zuid, bijvoorbeeld door een tramhalte bij Overgoo.
  • Aanleg van snelfietspaden, zoals de verlengde Velostrada, trekvliettracé en de sterroute tussen Den Haag CS-Leidschenveen.
  • Geen extra brug, maar andere verkeersbeperkende maatregelen voor het Damcentrum. Een slim camerasysteem bij de Sluisbrug kan bijvoorbeeld ook het doorgaand verkeer weren.
  • De files rondom de Mall zijn een heus drama voor omwonenden. Er moet snel een goed plan komen met maatregelen die het autoverkeer terugdringen en weer door laten stromen. Ook moeten de kruispunten op de N14 snel worden aangepakt.
  • We zetten op lange termijn in op de ondertunneling van de A12, ‘de Huygenstunnel’.
  • Goede inpassing van het OV in Voorburg-West. Geen tram over de Prinses Mariannelaan. Opa’s veldje wordt gespaard.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.