Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Ben je vrij als de afkomst van je ouders je schooladvies bepaalt? Of als je geen geld hebt om te studeren? Ben je écht vrij als leraar wanneer je te weinig collega’s hebt om al je werk te kunnen doen?

Goed onderwijs en een fijne en veilige leeromgeving. Het is de sleutel tot kansengelijkheid, maar niet in alle wijken in onze gemeente is dit een vanzelfsprekendheid. Dat moet anders.

We maken ons hard voor goede en veilige schoolgebouwen in onze gemeente. Met een uitstekende ventilatie die aan alle eisen voldoet.

Kinderopvang maken we gratis voor ieder kind en we zetten in op het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Bij inburgering van nieuwkomers helpen we snel hun talenten en mogelijkheden volop in te zetten in onze maatschappij.

  • Meer middelen en begeleiding naar kwetsbare wijken om leer- en taalachterstanden vroeg te signaleren en goed gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken.
  • Een ‘rijke schooldag’ met onder meer sport, muziek, kunst en cultuur voor ieder kind om talent te stimuleren.
  • Faciliteren van goede stageplaatsen in onze gemeente voor MBO-studenten.
  • Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen krijgen adequate hulp die ze nodig hebben. Scholen moeten – al dan niet met de hulp van de gemeente, jeugdhulpverlening en kinderpsychologen – daarvoor de ruimte en de capaciteit krijgen.
  • Wanneer blijkt dat een kind speciaal onderwijs nodig heeft, zorgt de gemeente voor passend vervoer naar en van school.
  • Inburgeraars helpen we aan een taalmaatje met wie ze de Nederlandse taal kan leren en wegwijs kan maken in de Nederlandse maatschappij.
  • We willen samen met onderwijsbesturen iets doen tegen het groeiende lerarentekort in het primair- en voortgezet onderwijs en in het MBO.
  • Door corona is goede ventilatie nog belangrijker geworden. Wij willen dat de ventilatie van al onze schoolgebouwen voldoet.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.