Vrije kunst, cultuur en media

Museum Huygens' Hofwijck gezien vanaf het kanaal

Beeld: Vera de Kok

Kunst & cultuur verrijken ons leven. Bruisende
evenementen maken onze gemeente de fijne
woongemeente die het is.

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Of het nu gaat om cabaret in Ludens en Het Veur, of de Stompwijkse paardendagen. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder tot die van een graffiti-artiest. Wij vinden alle cultuur belangrijk.

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. Wij investeren niet alleen in grote theaters of musea, maar juist ook in de makers van de toekomst.

Persvrijheid en onafhankelijke lokale journalistiek zijn dé voorwaarden voor een moderne en sterke democratie. Journalisten zijn vaak de essentiële, kritische volgers van de macht van bedrijven, instituties en zeker ook de overheid. Het is van publiek belang dat er lokaal kwalitatieve en kritische journalistiek is.

  • Ruimte voor creatieve ondernemers en vrijwilligers bij de organisatie van festiviteiten zoals de Vlietdagen.
  • Het transformeren van de bibliotheek in een ontmoetingsplek voor iedere inwoner. Met gratis internet, een computer voor wie er thuis geen heeft, en waar je een kop lekkere koffie of thee kunt drinken.
  • Onze rijke historie vanaf de Romeinse Limes, via Huygens en Spinoza tot de heldendaden van George Maduro – zichtbaarder maken. Op een eigentijdse manier, in de musea en buiten, virtueel ondersteund.
  • Goede theatervoorzieningen met mooie programma’s die aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Daarom is D66 blij met theater Ludens en het Veur Theater.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.