Leo van der Pol

Portretfoto van Leo van der Pol

Leo van der Pol - Beeld: D66 Leidschendam-Voorburg

De meeste mensen die politiek actief worden willen iets veranderen, of juist behouden. Voor mij geldt dat ik het eigenlijk allebei wil.

  • 46 jaar
  • Sneek
  • Voorburg

Want inderdaad: we wonen in een ‘gaaf land’ en – natuurlijk – een prachtige gemeente. En dat willen we graag zo houden. Maar ik geloof ook dat we het beter kunnen én moeten doen. Het is namelijk niet oké dat er nog steeds kinderen in armoede opgroeien. Het is ook niet oké dat – bijvoorbeeld – je afkomst medebepalend is voor je kansen op de arbeidsmarkt. En het is niet oké dat er een steeds grotere tweedeling ontstaat tussen mensen die veel en mensen die weinig hebben. Samen staan we voor de uitdaging om daar iets aan te doen – en ik kijk er naar uit om daar mijn steentje aan bij te dragen.

Wat is je lievelingsplek in je gemeente?

Misschien een beetje cliché, maar toch echt mijn eigen huiskamer. Ik ben net verhuisd naar een huis waar mijn vrouw en ik samen oud hopen te worden – en ik ben ontzettend blij met onze nieuwe stek.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik geloof dat we voor veel van onze jongeren betere kansen kunnen creëren door scholen, bedrijven en sociale instellingen nog intensiever samen te laten werken – en daarbij speelt de gemeente natuurlijk een belangrijke rol.
Ik geloof dat het klimaat misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd is – en dat we daar allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door onze huizen te verduurzamen – maar dan moet de gemeente er wel op toezien dat dit voor iedereen betaalbaar is.
Ik geloof dat Leidschendam-Voorburg een prachtige gemeente is om te wonen – maar dat de gemeente er voor moet zorgen dat het voor iedereen betaalbaar blijft om hier te wonen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Het zou niet nodig moeten zijn dat jongeren in deze tijd langs de kant staan, dus ik wil me graag hard maken voor onze jeugdwerklozen
Meer groen helpt om het klimaatprobleem op te lossen – en verhoogt ook nog het woonplezier. Ik wil me dus graag hard maken voor (nog) meer groen in onze gemeente.
De gemeente kan alleen functioneren als zij dicht bij de burgers staat. Ik wil me daarom graag hard maken voor een gemeente die beter samenwerkt met jou en mij.

‘We laten iedereen vrij, maar niemand vallen’ is voor mij veel meer dan alleen een slogan. Er zijn weinig landen waar mensen zoveel vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe ze hun leven willen inrichten. Deze individuele vrijheid is een groot goed – en de moeite waard om voor te vechten. Maar tegelijkertijd geldt dat die individuele vrijheid niet onbegrensd is, want in een eerlijke samenleving doen we precies dat: we ‘leven samen’. En dat betekent dat we altijd rekening houden met elkaar en dat we elkaar opvangen als dat nodig is. Dit gedachtengoed vormt het hart van D66 – en daarom is dit mijn partij.

‘Man’s search for meaning’ van Victor Frankl. In dit boek beschrijft Frankl zijn ervaringen als gevangene in een concentratiekamp. Ik vind het keer op keer weer indrukwekkend om te lezen dat hij – zelfs in die omstandigheden – tot de conclusie kwam dat we als mens in essentie altijd vrij zijn, omdat we op ieder moment en in iedere situatie de vrijheid hebben om zelf te beslissen wat onze volgende stap gaat zijn.

Ik ben in de herfstvakantie met mijn zesjarige zoon naar de musical Aladin geweest. En het mooiste aan deze voorstelling was voor mij dat hij er helemaal in opging.