Meer ruimte voor sport en beweging

Sporten is essentieel voor een gezonde gemeente en verbindt mensen met elkaar. Daarom oppert D66 vier voorstellen voor de toekomt van sporten in de Leidse regio. Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is en dat er voldoende ruimte is voor beweging, zowel bij gemeentelijke accommodaties als in de openbare ruimte.

Mieke van Ulden, D66 kandidaat-raadslid voor Leiderdorp: “Sporters willen sporten met vrienden en familie. Een vriendengroep uit de regio gaat wandelen in het singelpark of vormt een vriendenteam bij RCL met spelers uit Leiden, Voorschoten en Leiderdorp. Wat betreft sport vervagen onze gemeentegrenzen, of het nu gaat om ongeorganiseerd sporten of in verenigingsverband. Wij willen samenwerken met de buurgemeenten, waardoor er een zo breed mogelijk sportaanbod met de beste faciliteiten kan worden gerealiseerd voor alle sporters in de regio’s.”

1. Een regionale sportaccommodatievisie voor de toekomst

Met alle nieuwbouwplannen en de toenemende vraag naar woonruimte blijft de Leidse regio groeien de komende jaren. Deze groei zorgt voor een stevige toename van sportgebruik van alle binnen- en buitensportaccommodaties in de Leidse regio. D66 Leiden, D66 Leiderdorp, en D66 Voorschoten pleiten gezamenlijk voor een regionale visie op sportaccommodaties om de sportvraag en aanbod en de tekorten en overschotten aan verschillende sportaccommodaties te inventariseren. Zo kan slim ingespeeld worden op de behoefte van elke gemeente en kunnen wij als Leidse Regio de groei opvangen.

2. Faciliteiten in orde in Leiderdorp

D66 wil de komende tijd sportverenigingen stimuleren om de sportgebouwen en faciliteiten te verduurzamen. D66 wil vaker en intensiever het asfalt in de Bloemerd en de paden langs de Dwarswatering onderhouden. Het doel is een permanent effen wegdek, zodat iedereen hier veilig kan fietsen, rolschaatsen, skeeleren en skateboarden. Ook voor roeicoaches zijn deze paden belangrijk. Scheuren en hobbels moeten goed bijgehouden worden om veiligheid en toegankelijkheid te kunnen garanderen.

3. Groen en sport combineren in Leiderdorp

D66 wil in heel Leiderdorp de wandel-, skeeler- en hardlooppaden en sportlocaties in de openbare ruimte uitbreiden en beter geschikt maken voor ongeorganiseerde sport. Wij willen een trimbaan realiseren in de Bloemerd en waar mogelijk andere sporttoestellen en faciliteiten in de openbare ruimte voor gratis sportbeoefening. D66 ziet dat het wandelen tijdens corona tijd nog populairder is geworden, zeker ook onder jonge mensen. Om het bewegen op laagdrempelige wijze te stimuleren willen we een aaneengesloten wandelroute rondom Leiderdorp realiseren.

4. Leiderdorpse sportverenigingen blijven ondersteunen

De Leiderdorpse sportverenigingen zijn een tweede thuis voor sporters en de vrijwilligers leveren een onbetaalbare bijdrage om deze draaiende te houden. Om deze te ondersteunen is het sportakkoord gesloten. Dit is een goede start geweest om de samenwerking tussen de verenigingen, nieuwe initiatieven (Clubhuis de Derde Helft) en de gemeente te versterken. D66 wil dat de gemeente de verenigingen en haar vrijwilligers blijft ondersteunen en nieuwe initiatieven van bewoners blijft stimuleren.