De finish van de gemeenteraads-verkiezingen 2022 is in zicht.

Sinds maandag 14 maart kunt u al stemmen op een paar locaties in de gemeente, bijvoorbeeld bij het raadhuis. De huidige gebeurtenissen in de wereld laten maar weer zien wat een voorrecht het is om in een democratisch en veilig land als Nederland te wonen. Stemrecht is een heel groot democratisch recht. Maak er gebruik van!
Voor wie er nog niet helemaal uit is. Misschien kunnen we u nog een beetje helpen? Wat heeft D66 dan in Krimpen de afgelopen jaren gedaan?

Zondagsvrijheid in
Kleurrijk Krimpen

We maakten van 2018 tot 2020 deel uit van het eerste college in Krimpen aan den IJssel zonder de christelijke partijen sinds mensenheugenis. Dat heeft Krimpen in ieder geval de opening van de winkels op zondag opgeleverd. Met respect voor de kerkgang op zondag. Zo hoort het: een kleurrijk Krimpen waar iedereen zichzelf mag zijn in vrijheid, ook op zondag. D66 blijft zich inzetten voor de Zondagsvrijheid.

Duurzame onderwijshuisvesting
en sport

Dankzij D66 ligt er voor de komende 25 jaar het meest ambitieuze plan voor onderwijshuisvesting, inclusief binnensportlocaties en kinderopvang. Nooit eerder vertoond in Krimpen. Investeren in onze jeugd is investeren in de toekomst. En het levert een enorme bijdrage aan de duurzaamheid en energietransitie want dat is helemaal in het plan opgenomen. Voor de komende jaren zetten we in op een gezonde start in het leven en een gezonde levensstijl op school.

Eneco miljoenen
verstandig inzetten

D66 leverde de wethouder die heeft meegewerkt aan de verkoop van de Eneco-aandelen van de gemeente. Dat heeft onze gemeente ruim € 23 miljoen opgeleverd. D66 wil dat die miljoenen goed worden ingezet. Niet door politieke partijen cadeautjes voor hun eigen achterban te laten uitdelen om zo elkaars politieke steun te kopen. Het geld is van alle inwoners voor alle inwoners. D66 zal ook in de toekomst scherp bewaken dat het geld goed wordt ingezet en dat we er jarenlang van kunnen blijven genieten.

Gezonde
gemeentefinanciën

Onze wethouder financiën heeft in een ongelofelijk moeilijke periode de gemeentefinanciën goed op koers gekregen door te investeren waar het kon en de lasten voor onze inwoners  en ondernemers te beperken. De eerste en enige keer dat de OZB aanslag in Krimpen naar beneden is gegaan was toen D66 op financiën zat! Dat kan dus als je verstandig, nuchter en met verstand van zaken de financiën beheert. D66 heeft dat bewezen.

Positieve visie op
duurzaamheid en
kansrijke energietransitie

Namens de gemeente heeft onze wethouder onderhandeld over de energietransitie en wat dat betekent voor onze inwoners. Vastgoed van de gemeente is opgeknapt of afgestoten. Daarmee is het aandeel duurzaamheid van de gemeente heel sterk toegenomen. Veel initiatieven en plannen zijn opgestart, maar de afgelopen twee jaar is door de huidige wethouder weinig tot geen nieuws toegevoegd. Pappen en nathouden is niet waar deze tijd om vraagt. Hoog tijd om dit belangrijke dossier weer in handen te leggen bij een partij als D66; een partij met een positieve toekomstgerichte visie op duurzaamheid en een betaalbare en kansrijke energietransitie voor alle inwoners en ondernemers. Mensen niet bang maken maar betrekken bij oplossingen. En echte inspraak geven bij de plannen. Geen glanzende brochures, maar luisteren en betrekken!

Regenboog Stembus Akkoord 2.0

D66 is altijd al een groot voorvechter geweest voor de emancipatie en gelijke rechten van kwetsbare groepen. In 2018 nam D66 samen met Leon Houtzager het initiatief voor een historisch Regenboog Stembus Akkoord. Om aandacht te vragen voor de positie van de LHBTI gemeenschap in Krimpen. Ondertekend door alle politieke partijen in Krimpen, behalve helaas de christelijke partijen. Er is vooruitgang geboekt, maar wij, samen met de twee grote lokale partijen in Krimpen, Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen, vonden het belangrijk om in 2022 een aangescherpte versie van het akkoord te ondertekenen. Wij zullen altijd een betrouwbare partij zijn voor de LHBTI gemeenschap. Internationaal, nationaal en ook lokaal in Krimpen.

Fair Play en een gelijk
speelveld voor alle sport

D66 is een sportieve partij. Dat betekent dat de sport in Krimpen in ons een groot supporter heeft. Niet alleen één of twee sportverenigingen, maar alle sport. In verenigingsverband en ongeorganiseerde sport, zoals trapveldjes voor onze jongeren. Wij spelen fair en we spelen samen. Geen halfbakken wethouderplannen eerst in de media voordat de gemeenteraad er over is geïnformeerd en geen cadeautjes uitdelen met Eneco-miljoenen. Een gelijk speelveld voor alle sport. Fair play is ook in de politiek van het grootste belang voor vertrouwen in het bestuur.

Helpt het u al een beetje met uw keuze deze keer? Nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze standpunten en wat een grote landelijke partij als D66 betekent in Krimpen aan den IJssel?
Ga vooral stemmen! En als het kan: help D66 om te groeien in Krimpen aan den IJssel zodat bovenstaande opsomming over vier jaar twee keer zo lang kan zijn. D66 maakt het waar!