D66 Krimpen tekent Regenboog Stembus Akkoord

Op zaterdag 5 maart heeft D66 samen met Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen het Regenboog Stembus Akkoord getekend in aanwezigheid van het RegenboogNetwerk Krimpen en COC Rotterdam. Namens onze partij heeft Anja Mastenbroek haar handtekening gezet.

Beeld: Jan Slingerland

Wat houdt het akkoord in

In het kort houdt het Regenboog Stembus Akkoord het volgende in:

  • een inclusief beleid voeren
  • het actief zorgen voor een veilig klimaat voor LHBTI-personen
  • jongeren steunen
  • potentieel kwetsbare groepen steunen
  • zichtbaarheid bevorderen

D66 wil dit onder meer bereiken door

  • LHBTI+ voorlichting op alle Krimpense scholen
  • voorlichting geven over en voorkomen van discriminatie bij sportverenigingen
  • het beleidsmatig en financieel ondersteunen van het RegenboogNetwerk Krimpen

Beeld: Jan Slingerland

Wij vinden dit een belangrijk thema omdat, hoewel er in ons land en in gemeenten veel bereikt is voor LHBTI+ personen, onder anderen door onze landelijke partijgenoten, LHBTI+ personen nog altijd te veel te maken krijgen met geweld en discriminatie. ‘Homo’ is bijvoorbeeld het meest gebruikte scheldwoord op scholen. Dit vraagt om meer gemeentelijke sturing op dit onderwerp. Op het gemeentelijk niveau kunnen en willen we graag staan voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken of achtergrond is.

Is dit voor jou ook een belangrijk thema deze gemeenteraadsverkiezing? Kijk dan naar de Rainbowvote, dit is een kieswijzer opgesteld door het COC. Hier vind je ook al onze standpunten op dit thema, maar voor extra toelichting mag je ons ook altijd direct benaderen. 
Van al onze kandidaten kun je verwachten dat ze zich gaan inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap, maar stem je graag op een LHBTI+ kandidaat dan verwijzen we je graag naar Kees van den Brink (#2).