D66 wil duidelijkheid over gevolgen Lelystad Airport voor woningbouw

Beeld: SATL-Lelystad

D66 Kampen wil van het college van B&W weten wat de gevolgen voor de woningbouw zijn van het besluit van het ministerie om vast te houden aan de laagvliegroutes over Kampen. De Kamper democraten maken zich zorgen dat woningbouw nu niet door kan gaan of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om overlast te voorkomen.

Obstakel voor woningbouw?

Voor de kerstdagen maakte het ministerie bekend dat er definitief geen oplossing is gevonden voor laagvliegroutes over Kampen. Dit zou betekenen dat bij opening van Lelystad Airport vliegtuigen bij vertrek en aankomst laag over Zalk, Wilsum en het nieuw te bouwen dorp Reeve zullen vliegen. Dat is precies het gebied waar Kampen grote woningbouwplannen heeft. 

Fractievoorzitter Gerben Wijnja wil weten of woningbouw nu wel door kan gaan of dat eerst plannen en woningen moeten worden aangepast. Hij twijfelt of er bij het maken van de bestemmingsplannen wel rekening gehouden is met de  geluidsoverlast, de uitstoot en stank die dergelijke laagvliegroutes opleveren. “Er is een groot woningtekort in Kampen, we moeten bouwen. En daarnaast willen we ook de problemen rond de N50 aanpakken. Het mag niet zo zijn dat de opening van Lelystad Airport ons daarbij in de weg zit. ”

Lelystad overbodig

Wijnja vindt dat de noodzaak voor Lelystad als overloopluchthaven van Schiphol is verdwenen. Tijdens de covidpandemie is het aantal vluchten op de nationale luchthaven drastisch gedaald. “Gezien de klimaatinspanningen, zorgen om stikstofdepositie en gezondheid is het niet de verwachting dat de luchtvaart terugkomt op het oude aantal vluchten. Lelystad wordt overbodig.”

Minister

De toekomst van de luchtvaart was ook een onderwerp aan de formatietafel. “Daar is helaas nog niet besloten Lelystad Airport te schrappen. Aan de inzet van onze Tweede Kamerfractie heeft het niet gelegen. We hebben de afgelopen jaren regelmatig contact gehad over hoe we onze regio kunnen behoeden voor de negatieve gevolgen van Lelystad Airport. Maar vooral de VVD en CDA willen vooralsnog vasthouden aan de opening.”

De vraag of er nog een toekomst is voor Lelystad Airport ligt in eerste instantie op het bureau van de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers.
Wat Wijnja betreft moet de minister de mogelijke negatieve gevolgen voor de woningbouw meenemen en zet hij nu eindelijke een streep door de vliegveldplannen. “Zeker als je bedenkt dat de gemeente Kampen weinig economisch voordeel zal gaan hebben van het vliegveld.”