Politiek vergeet lokale verkeersslachtoffers

De Kamper politiek praat graag over wat Rijkswaterstaat allemaal zou moeten gaan doen aan de N50, maar heeft het zelden over wat er in eigen huis moet gebeuren.

Gerben Wijnja, Lijsttrekker D66 Kampen - Beeld: D66 Kampen

Want terwijl er in 2020 gelukkig geen dodelijke slachtoffers te betreuren waren op de rijksweg N50, vielen er op de wegen van de gemeente Kampen maar liefst drie doden. En dat waren kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. En daarnaast een veelvoud van soms zeer ernstige gewonden. Wat een onvoorstelbaar leed en verdriet! Kijk maar eens in je eigen omgeving, ik denk dat iedereen wel iemand kent die de afgelopen jaren gewond is geraakt in het verkeer.

Raar

En toch praten we in Kampen zelden over dit probleem en krijgt het gevaarlijke verkeer alle ruimte. Dat is raar.
‘Ja, maar …’, hoor je dan, ‘het is moeilijk en ingewikkeld, er is geen geld, het hoort erbij, je kunt er toch niks aan doen.’ Die hulpeloosheid, de beren op de weg, maar vooral de berusting dat het verlies van jonge levens er nu eenmaal bijhoort, ergert me.
Ik ben de eerste die erkent dat het probleem van verkeersveiligheid ingewikkeld is, een probleem waarbij tal van belangen botsen. Maar we kunnen niet accepteren dat zoveel levens in Kampen verwoest worden.

Fietsende vrijheid

Maar om die tegenstellingen te overkomen, is het goed om je eens een ander Kampen te verbeelden. Want wat je eigen belang ook is, niemand zal er tegen zijn als Kampen zo veilig is dat alle kinderen van jongs af aan al zelfstandig lopend of fietsend naar school kunnen gaan. Waar ze ‘s middags zelf naar muziekschool of sport kunnen fietsen. En niet meer gebracht hoeven worden. Een gemeente vol brede fietspaden, goed verlicht. Waar je ontspannen, vlot en veilig naar werk of winkel zoeft. Hoe mooi ziet dan onze historische stad eruit. Die fietsende vrijheid voor iedereen, daar kan niemand tegen zijn.
En waar natuurlijk ook nog steeds plaats is voor de auto. Maar niet meer als de prima-donna van het verkeer. Die rol gaat naar de wandelaars en fietsers. De fiets is nu al het snelste, gezondste en groenste vervoermiddel in de bebouwde kom.

Nul verkeersslachtoffers

Hoe onbereikbaar dat nu ook klinkt: we moeten toe naar nul verkeersslachtoffer. D66 Kampen zal zich blijven hard maken voor een veiliger N50 en tegelijkertijd zou ik dan ook de Kamper politiek luider willen horen over de veiligheid op onze eigen gemeentelijke wegen.
D66 heeft het college opgeroepen met een echt fietsbeleid te komen. Dat gaat niet meer gebeuren, ben ik bang. Dit college komt niet verder dan fietsparkeren en onderzoeken waar er kuilen in het fietspad zitten.
Een nieuwe raad en een nieuw college moet hier verder mee. Want hoe we met de fiets en voetganger omgaan, bepaalt de schoonheid en de leefbaarheid van onze gemeente.