Gezondheid is meer dan goede zorg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

Goede zorg moet er voor iedereen zijn. Voor D66 is het leidend dat zorg laagdrempelig georganiseerd en dichtbij moet zijn. Maar naast zorg is er ook volop aandacht nodig voor preventie. Onze professionals moeten proactief op signaleringen af kunnen gaan. Van ‘zorgen voor’ willen we naar ‘zorgen dat’. Dat vereist een ander kijk.

We gaan initiatieven faciliteren van onze inwoners en hun daarin ondersteunen bijvoorbeeld “The Right to Challenge”.

D66 wil dat onze gemeente meer gaat werken aan het actief bij elkaar brengen van andere gemeentes en welzijnsorganisaties, zorginstellingen en andere instanties (bijvoorbeeld zorgverzekeraars) om een zo breed mogelijk pakket aan te kunnen bieden voor onze inwoners. Zorg van de hoogste kwaliteit.

We willen als D66 kijken of wij meer kunnen doen aan de stimulering van bijvoorbeeld gezond eten. Misschien kunnen onze agrariërs hierbij helpen. Hierin kan een vorm van Stadslandbouw, zoals wij deze in Goor kennen, ons bijvoorbeeld helpen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.