Voor een radicale verandering van werk en inkomen

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

Nederland staat voor grote uitdagingen. Onze arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten radicaal veranderen als we willen dat zoveel mogelijk mensen een bestaan kunnen opbouwen en hun eigen leven kunnen inrichten. Dat was al zo voor de coronacrisis, maar geldt nu des te meer.

Toch werd aan het begin van de huidige economische crisis snel duidelijk waar experts al geruime tijd voor waarschuwen: mensen met een flexibel arbeidscontract en een deel van de zelfstandigen zijn erg kwetsbaar als het slechter gaat met de economie of hun gezondheid.

Daarnaast leven ook in Hof van Twente te veel mensen in armoede. Dat willen wij tegengaan: wij willen de armoede en problematische schulden terugdringen. Wij willen extra kansen en ondersteuning voor mensen die op achterstand staan. We gaan aan de slag met een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen.

Mensen met een uitkering krijgen meer persoonlijke begeleiding en we investeren in scholing, zodat mensen ook in de toekomst aan de slag kunnen blijven. Op lokaal niveau gaan we, indien mogelijk, meedoen aan experimenten.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.