Een schone en veilige leefomgeving

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen Wij willen een gemeente zijn waar iedereen zich vrij en veilig voelt. Wij kiezen ervoor om te investeren voordat er iets misgaat. Er moeten voldoende wijkagenten zijn die weten wat er in de buurt speelt. Overlast voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet: dat is voor D66 het uitgangspunt. De politie/ wijkagent moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van overlast en beginnende criminaliteit herkend en aangepakt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.