Het ordenen en onderhouden van de openbare ruimte

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Elke stukje ruimte in Nederland heeft een bestemming. Waar dient de ruimte voor en wat mag er wel en wat mag er niet. Wat zijn de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt over het gebruik van de ruimte. Wij zien dat de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt en dat het gebruik aan verandering onderhevig is. Wonen, werken, natuur, landbouw en energieopwerking conflicteren steeds meer met elkaar of houden elkaar in hun greep. Nederland staat aan de vooravond van een grote herschikking van de openbare ruimte en als D66 zien wij hierin volop kansen om Nederland klaar te maken voor de toekomst.

We gaan de invoering van de nieuwe Omgevingswet gebruiken om inwoners eerder in beeld te krijgen en volop de kansen bieden om mee te doen en mee te bepalen. Het wordt daarmee voor inwoners eenvoudiger om mooie initiatieven gerealiseerd te krijgen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.