Het ordenen en onderhouden van de openbare ruimte

Elke stukje ruimte in Nederland heeft een bestemming. Waar dient de ruimte voor en wat mag er wel en wat mag er niet. Wat zijn de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt over het gebruik van de ruimte. Wij zien dat de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt en dat het gebruik aan verandering onderhevig is. Wonen, werken, natuur, landbouw en energieopwerking conflicteren steeds meer met elkaar of houden elkaar in hun greep. Nederland staat aan de vooravond van een grote herschikking van de openbare ruimte en als D66 zien wij hierin volop kansen om Nederland klaar te maken voor de toekomst.

We gaan de invoering van de nieuwe Omgevingswet gebruiken om inwoners eerder in beeld te krijgen en volop de kansen bieden om mee te doen en mee te bepalen. Het wordt daarmee voor inwoners eenvoudiger om mooie initiatieven gerealiseerd te krijgen.

Het maken van keuzes op gebied van energieopwerking

We gaan op het gebied van energieopwekking zoeken naar gebieden waar deze opwekking plaats kan vinden. Samen met inwoners gaan wij deze gebieden nieuw ontwikkelen en inrichten. Hiermee komt er meer duidelijkheid wat wel en niet kan in een gebied.

Het op niveau brengen en houden van onze openbare ruimte

De laatste jaren hebben wij gezien dat het onderhoud van de openbare ruimte met flinke bezuinigingen gepaard is gegaan. Van een onderhoudsniveau B zijn wij inmiddels afgezakt naar een C en sommige gebieden zijn er nog slechter aan toe. D66 wil dit tij keren! Niet met eenmalige middelen maar structureel. Het niveau moet minimaal wederom worden teruggebracht naar een B en als toeristische gemeente willen wij bepaalde gebieden, zoals de verschillende centra, naar brengen naar een A. Particuliere initiatieven stimuleren wij, maar het eigendom van de openbare ruimte ligt per definitie ligt bij de gemeente. Onveilige situaties in de openbare ruime pakken wij aan. Ook voor gevoelde onveiligheid sluiten wij niet onze ogen.

Wij blijven inzetten op de sloop van leegstaande panden in het buitengebied of de herontwikkeling van percelen van stoppende agrariërs. De bestaande regelingen van rood-voor-rood en sloopvouchers willen wij behouden maar wel met een aanscherping dat deze via (project)ontwikkelaars niet meer zo gemakkelijk als verdienmodel gebruikt kunnen worden. De regeling moet weer terug naar de basis waarvoor deze is opgezet, kleinschalige ontwikkeling in het buitengebied voor particulieren.

De nieuwe Omgevingswet

Elke stukje ruimte in Nederland heeft een bestemming. Waar dient de ruimte voor en wat mag er wel en wat mag er niet. Wat zijn de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt over het gebruik van de ruimte. Wij zien dat de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt en dat het gebruik aan verandering onderhevig is. Wonen, werken, natuur, landbouw en energieopwerking conflicteren steeds meer met elkaar of houden elkaar in hun greep. Nederland staat aan de vooravond van een grote herschikking van de openbare ruimte en als D66 zien wij hierin volop kansen om Nederland klaar te maken voor de toekomst.

We gaan de invoering van de nieuwe Omgevingswet gebruiken om inwoners eerder in beeld te krijgen en volop de kansen bieden om mee te doen en mee te bepalen. Het wordt daarmee voor inwoners eenvoudiger om mooie initiatieven gerealiseerd te krijgen.