Sociale woningen ’t Gijmink in Goor – D66 en SP stellen schriftelijke vragen

Bericht TC Tubantia van 17 februari

Stop op sociale woningen in ’t Gijmink met als ondertitel ‘Minder belangstelling voor huurhuizen’

Er worden niet meer sociale woningen gebouwd in de wijk ’t Gijmink. In overleg met de gemeente heeft de corporatie Viverion besloten om af te zien van verdere ontwikkeling van sociale woningbouw in ‘Gijmink en worden geen locaties meer vrijgehouden voor
ontwikkeling van sociale woningen in de wijk ’t Gijmink.

Volgens Viverion is er minder belangstelling voor sociale woningen en minder behoefte aan huurwoningen. Hierdoor komen meer locaties vrij voor projectontwikkeling, waar dus duurdere huizen kunnen worden gebouwd.

Op 24 januari 2022 stelden D66 en SP ook al vragen over starterswoningen, nog niet beantwoord overigens.

In de – eerder door de raad aangenomen – woonvisie stond al dat er geen sociale huurwoningen bij gebouwd hoefden te worden. SP en D66 stemden tegen de woonvisie.

Op basis hiervan hebben wij de volgende vragen:

  • Hoe kan de gemeente met Viverion besluiten tot het stoppen van het bouwen van sociale woningen/minder huurhuizen op een moment dat de roep om meer betaalbare woningen luidkeels hoorbaar is in het gehele land in het algemeen en in Hof van Twente in het bijzonder?
  • Hoe is het mogelijk dat de gemeente voorrang geeft aan duurdere huizen, terwijl het volop duidelijk is dat de afstand tussen inwoners die wel een huis kunnen kopen/kunnen huren en zij die dat niet kunnen hiermee steeds groter wordt?
  • Hoe verantwoordt het college deze verdere tweedeling in haar gemeente aan haar inwoners?
  • Hoe ziet het college de schriftelijke vragen van D66 en SP op 24 januari 2022 in dit verband?

Graag beantwoording op kortst mogelijke termijn dan wel nadere bespreking in de raad van 8 maart aanstaande!