Drinkwatervoorziening – D66 stelt schriftelijke vragen

In diverse media hebben we kunnen lezen dat drinkwaterbedrijf Vitens een dringend beroep doet op de provincie Overijssel om de drinkwatervoorziening in de provincie veilig te stellen. In een brief schrijft Vitens dat de leveringszekerheid van drinkwater in
Overijssel in “groot gevaar” is. Van de ruim honderd waterwingebieden in de provincie is er in 2020 slechts één niet volledig benut en soms werd daarbij het maximum zelfs
overschreden. De reden hiervoor schijnt te zijn dat de uitbreiding van gebieden te langzaam gaat door trage processen en procedures. Specifiek ook de zoektocht naar nieuwe waterwinning in Twente die al sinds 2003 loopt.

Door klimaatverandering zijn de afgelopen jaren de aantallen droge en hete zomers gestegen en waarschijnlijk zullen deze in de toekomst enkel in aantal en extremiteit toenemen. Voor de inwoners van Overijssel, Twente en uiteraard specifiek Hof van
Twente is het van het grootste belang de winning van voldoende drinkwater voor de toekomst veilig te stellen.

Drinkwatervoorziening

Gezien bovenstaande stellen we u graag de volgende vragen:

  • Is het college bekend met deze situatie?
  • Is het college het met ons eens dat we zo snel mogelijk als gemeente ook mee moeten werken aan het oplossen van het probleem?
  • Wat doet het college op dit moment om het probleem op te lossen?
  • In hoeverre zijn wij als gemeente betrokken bij het beleid dat de provincie Overijssel uitvoert?
  • In Hof van Twente kennen we de waterwinning op de Herikerberg. Zijn er hier bij maximale benutting risico’s op bijvoorbeeld natuurschade?
  • Zijn er in Hof van Twente potentiële nieuwe waterwingebieden die al dan niet besproken zijn met de provincie Overijssel?
  • Is het college voornemens acties op te zetten om het verbruik van drinkwater (extra) te verminderen?