Schriftelijke vragen Gazprom leveranties

D66 Heumen heeft op 24 februari 2022 schriftelijke vragen gesteld aan het college B&W over de mogelijke gasleveranties van Gazprom aan de gemeente Heumen na de Russische inval in de Oekraïne.

Inleiding

In de afgelopen jaren zijn veel contracten voor de levering van gas afgesloten met Nederlandse gemeentes door de Russische leverancier Gazprom. D66 Heumen wil weten wat de situatie in de gemeente Heumen is en of er, indien ook onze gemeente een contract met Gazprom heeft, er mogelijkheden zijn dit aan te passen.

Zodra wij antwoord hebben ontvangen zullen we daar over berichten.

Brief aan het college

Geacht college,

Vandaag is het nieuws tot ons gekomen dat de president van Rusland, na intimidatie en destabilisatie nu kiest voor geweld en bloedvergieten. Russische bedrijven zijn actief in Nederland. Hierdoor wordt mogelijk het geweld gefinancierd in, thans, Oekraïne.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft de laatste jaren ook in Nederland contracten gesloten. De opbrengsten komen daarmee ten goede van de Russische staat, die een meerderheidsbelang heeft in Gazprom.

D66 Heumen overweegt hierbij tevens dat de Gemeente Heumen vriendschapsbanden heeft in die regio, namelijk met de plaats Csorna in Hongarije.

D66 Heumen maakt zich ernstig zorgen om de veiligheid in Europa en wil niet direct of indirect meebetalen aan een Russische staat die kiest voor oorlog in Europa.

Daarom willen wij de volgende vragen stellen:

  • Maakt de Gemeente Heumen gebruik van contracten met Gazprom?
  • Indien bevestigend op de vorige vraag, kunnen de contracten met Gazprom worden ontbonden?
  • Indien bevestigend op de eerste vraag, wat zijn de financiële gevolgen voor de inwoners van Heumen?

Onze gedachten zijn bij de Oekraïners, die wij willen helpen zo goed en kwaad als dat kan vanuit onze positie. Op een moment als dit is het diep voelbaar hoe het is om te mogen leven in vrede en wat de gevolgen zijn van misinformatie, intimidatie en destabilisatie.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens D66 Heumen,
met vriendelijke groet,

Bernadette Smelik, Gerard Laenen, Leon Pillich, Martijn Duinkerke