Bibliotheek Malden

De bibliotheek is voor D66 een belangrijke voorziening. Zeker in het licht van de dalende leesvaardigheid is een plek waar mensen toegang hebben tot boeken belangrijk. Er vinden veel goede activiteiten plaats, zoals het Taalcafé. De afgelopen jaren zijn de inkomsten van bibliotheken uit de gemeentelijke middelen verlaagd, ook Heumen heeft dat moeten doen. Bibliotheken staan hierin niet alleen, ook andere culturele instellingen hebben gemeentelijke subsidies zien teruglopen.

Achtergrond

Kijken we naar de bibliotheek, dan valt op dat dit een grote post is in de begroting: meer dan 300.000 euro op jaarbasis. Het abonnementstarief is relatief laag, zeker als men deze vergelijkt met abonnementen op streamingsdiensten als Netflix, Spotify, Idagio, namelijk minder dan de helft.

In het jaarverslag 2019 van de Bibliotheek Gelderland Zuid valt te lezen dat de inkomstenbronnen van de bibliotheek als volgt is verdeeld. Subsidies van gemeenten beslaan ruim 81% van het totale budget, inkomsten uit abonnementen leveren bijna 13% op, er was een klein tekort en een kleine mutatie algemene reserve, in totaal nog geen 1%. De rest, d.w.z. ruim 5% komt uit overige inkomstenbronnen, dan moet men denken aan specifieke dienstverlening en projecten. 5% op een totaal is laag. Op de interessante pagina ‘bibliotheekinzicht.nl’ staat daarom ook bij een bespreking van de kern- en basisgegevens als aanbeveling, dat meer moet worden ingezet op cultureel ondernemerschap.

De bibliotheek geeft zelf aan dat de dienstverlening volgens eigen gegevens achteruitgegaan is in de afgelopen jaren en zij wijt dat aan de teruglopende subsidie vanuit de gemeente. Dit alles overziend kunnen we als D66 eigenlijk maar tot één conclusie komen: er moet een doelmatigheidsonderzoek komen. Wat verwachten wij als gemeente van een bibliotheek? Voldoet deze bibliotheek aan de wettelijke opdrachten? Welke mogelijkheden zijn er om de bibliotheek weer tot een bruisend hart te maken? Welke mogelijkheden zijn er om te komen tot cultureel ondernemerschap? Is het niet mogelijk om het abonnementstarief te varieren, zodat mensen met een bredere beurs ook meer gaan bijdragen, terwijl tegelijkertijd mensen met een smalle beurs misschien minder afdragen? In onze ogen lijken er voldoende aanknopingspunten te zijn waarmee de bibliotheek meer inkomsten kan verwerven buiten de subsidies van gemeenten om. Daarmee kan de subsidie van deze gemeente omlaag worden gebracht.

Motie

Wij zijn daarom mede-indiener van de motie waarin opdracht wordt gegeven voor dit doelmatigheidsonderzoek en waarbij het college op basis van de uitkomsten hiervan met een voorstel komt over de bibliotheekfunctie in deze gemeente.