Kasper Kropman

Kasper Kropman - Beeld: D66 Heumen

Trots! Dat ben ik als ik mensen vertel waar ik met mijn gezin woon en in welke omgeving mijn kinderen opgroeien. Een kleine gemeente van een aantal kleine kernen, maar groots in ondernemen, saamhorigheid en toegankelijkheid.

  • 40 jaar
  • Den Bosch
  • Overasselt

Sinds wij in gemeente Heumen wonen, nu zo’n 3 jaar, voel ik mij nauw verbonden met mijn omgeving. Voor ons was de keuze voor Overasselt eentje die genomen is voor de toekomst, namelijk om ons te settelen na jaren in de randstad gewoond te hebben. Daarom bedrijf ik politiek met een horizon van 20-30 jaar en wil mij inzetten voor een duurzame toekomst van onze gemeente. Één waarin ruimte moet zijn voor iedereen, maar waar de ruimte schaars is. We kunnen en moeten met alle belanghebbenden om tafel en een lange termijnvisie ontwikkelen. Keuzes moeten gemaakt worden en de balans tussen duurzaamheid, natuurontwikkeling, bouwen, ondernemen en infrastructuur moet gevonden worden. Wel ben ik van mening dat we het dorpse en groene karakter van onze kernen nooit uit ogenschouw mogen verliezen.

Ik ben 38 jaar, zelfstandig ondernemer, woon in Overasselt met mijn vrouw en twee jonge zoons. Ik heb een voorliefde voor buiten werken in onze tuin en verdiep mij in het terugbrengen van de natuur-historische kenmerken van onze streek. Ter ontspanning en als sportliefhebber ga ik regelmatig met vrienden naar het voetbal.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Zonder twijfel een wandeling over de dijk vanaf Overasselt naar Heumen, of de andere kant op naar Nederasselt en via de struinpaden terug langs de Maas. Prachtig om te zien hoe elke dag het landschap anders is, de verscheidenheid aan dieren die je er kan spotten en hoe heerlijk ‘fris’ de natuur is. Voor mij een mooie omgeving om af en toe (letterlijk) uit te waaien.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onze gemeente heeft alles in zich; ondernemers, natuur, infrastructuur, hechte samenlevingen, alles om een geweldige leefomgeving te zijn. Dit moet absoluut beschermd blijven door een juiste balans tussen alle onderwerpen te vinden. Wij hebben wel een gevecht om ruimte te voeren want iedereen wil een beetje meer. Het is aan de gemeente om bewust keuzes te maken en ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen! In dit gevecht mag niemand verliezen en alle facetten moeten kunnen winnen. Dit gaat ons lukken door met elkaar in gesprek te blijven en de lange termijnvisie en doelen niet uit het oog te verliezen zodat we weten waarom keuzes gemaakt moeten worden.

Wat zijn drie zaken die jij als commissielid belangrijk vindt?

  • De samenleving actief raadplegen in plaats van wachten op rumoer. Er zijn tal van belangengroepen en fora om actief ons oor te luister te leggen. Ik hoop dat mensen ons als commissieleden ook makkelijk(er) weten te vinden. Het is ook aan ons om ervoor te zorgen dat wij bekend zijn in deze rol en benaderbaar zijn.
  • Lange termijnvisie en keuzes. De raad van nu staat voor een aantal keuzes die effect gaan hebben op het leefklimaat van hun (klein-)kinderen. Ik zal mij te allen tijde sterk maken voor een lange termijnvisie en strategie en bewaken dat deze gevolgd wordt en proberen te voorkomen dat er enkel keuzes voor nu gemaakt worden.
  • De Dorpse verschillen en unieke kenmerken inzetten en benutten in plannen en beleid die aansluiten op de lokale wensen. Een nieuwe wijk in Malden realiseren is bijvoorbeeld geen oplossing voor het huizen tekort in Nederasselt. Door lokaal in gesprek te gaan, komen in mijn ogen de beste en tevens breed gedragen ideeën naar voren.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij die weloverwogen en van alle kanten geredeneerde keuzes maakt. Hierbij schuwt D66 progressief en liberale keuzes niet. Dat is wat mij aanspreekt en wat ik ook privé en op mijn werk tracht te doen; geen overhaast besluit vanuit emotie, maar eerst overzicht en situatie in kaart brengen. Al wordt het D66 soms verweten hierdoor geen ‘kleur’ te bekennen, geloof ik dat je hierdoor tot de beste besluiten zult komen.

Wat is je favoriete boek (en waarom)?

Heel eerlijk, boeken lezen doe ik enkel nog op vakantie en is inmiddels verdrongen door het luisteren naar Podcasts. Dit kan ik mooi combineren met andere dingen, zoals in de tuin werken of wandelen. Wekelijkse kost is de Zelfspodcast waar ik elke vrijdag naar uitkijk. Discussies over thema’s die mij persoonlijk ook aangaan waarbij twee uitgesproken karakters het zelden eens zijn. Smullen! Verder mag ik graag luisteren naar de geschiedenislessen en beschouwingen van Maarten van Rossem.