Binnenstad

Ontwikkelgebieden als de binnenstad hebben een vaste en herkenbare contactpersoon of accountmanager. Deze ondersteunt nieuwe ondernemers en maakt ze wegwijs in Hengelo en laat zien wat er leeft en wat de mogelijkheden zijn. De contactpersoon heeft korte lijnen met beleidsmakers en juristen en kennis van vergunningen en de binnenstad. Hij verbindt de ondernemers met elkaar en versterkt en vergroot lokale initiatieven.

Regels en vergunningen moeten worden vereenvoudigd om daarmee ondernemerschap te stimuleren. Een ondernemer moet in deze tijd snel kunnen schakelen. Wij streven ernaar de wachttijden te halveren. 

Het Wemenproject, de Enschedesestraat en het Marktplein zijn volop in ontwikkeling. Nu moet de blik worden gericht op de rest van de binnenstad. Dit betekent concrete plannen voor de Brink en de andere gebieden aan de rand van het centrum om beide gebieden te ontwikkelen. . 

Wij blijven inzetten op een duurzame, groene binnenstad, die zijn rol speelt in de klimaattransitie. Het behoud en de aanplant van nieuwe bomen speelt daarin een grote rol.  

De binnenstad moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daarbij past goede bereikbaarheid voor alle middelen van transport met een goed evenwicht in parkeermogelijkheden. Het ‘shop en go’ project past hier goed bij en moet verder worden uitgewerkt. 

De bereikbaarheid en het milieu zijn beiden gediend bij een goede verkeersafhandeling. Wij denken hierbij niet aan grote nieuwe investeringen (zoals de Laan van Driene) maar het beter gebruik van het bestaande: fietspaden en -parkeergelegenheden, parkeerverwijssystemen en optimalisatie van stoplichten. 

Wij willen een onderzoek naar toekomstige verkeersstromen, waaronder een visie naar het inpassen van speed pedelecs. 
Bij goede bereikbaarheid hoort ook een goede toegankelijkheid voor mindervaliden. Wij zullen met hen en de  ondernemers in gesprek moeten gaan om extra aanpassingen te realiseren. 

Wij streven ernaar vanaf 2026 alleen nog elektrisch goederentransport in de binnenstad toe te staan. 

Wij zoeken naar wettelijke mogelijkheden om leegstand van bedrijfspanden te bestrijden door het onaantrekkelijker te maken. Sommige panden staan al meer dan acht jaar leeg zonder uitzicht op vulling. Bij langdurige leegstand gaat de gemeente de bestemming van het pand veranderen.  Hiermee kunnen we ook een deel van de woningnood opvangen.