Remko Lulof

Beeld: D66

Over Remko Lulof

  • 45 jaar
  • Hengelo
  • Hengelo
  • Hij/hem

Ik ben Remko Lulof en ik wil graag een positieve en progressieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Hengelo.

Vanwege mijn liefde voor geschiedenis en aardrijkskunde; de ruimte waarin wij leven en handelen, ben ik geïnteresseerd geraakt in de politiek. Daar kun je het verschil maken voor mensen en de omgeving waarin zij wonen.

Na mijn studie geografie en ruimtelijke ordening werk ik nu op de International School Twente en geef daar les in aardrijkskunde en wetenschapsfilosofie. Daar is mijn enthousiasme voor onderwijs en het vertrouwen in onze jeugd begonnen. Ik probeer hen te
laten zien dat een kritische en open houding, positiviteit en samenwerken loont en dat op die manier het verschil gemaakt kan worden.

Sinds 2017 ben ik lid van D66 en hier komen mijn ideeën het meest tot zijn recht. Als individu kun je je ontwikkelen, maar iedereen is gelijkwaardig. D66 is een progressieve en pragmatische partij. Compromissen zijn nodig als de realiteit daarom vraagt.

Bij de vorige verkiezingen in 2018 koos ik voor een onverkiesbare plek op de lijst om ervaring op te doen. In 2022 wil ik graag een actief bijdragen een de ontwikkeling van de stad die mij dierbaar is.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

De politiek is te polariserend en dit weerspiegelt zich op onze samenleving. Maar alleen red je het niet. Naar elkaar luisteren en inhoudelijk op elkaar reageren is de manier om vooruitgang te boeken. De beste oplossing of compromis vinden voor de burger moet de rode draad van politiek zijn. Het gaat nooit om jezelf maar altijd om de ander.

De besluitvorming moet transparant, begrijpelijk en uit te leggen zijn. Soms zal een moeilijke keuze gemaakt moeten worden. Deze keuzes moeten verantwoord zijn en duidelijk uit te leggen. Dit is hoe ik naar de lokale politiek kijk en dit is waar ik aan wil bijdragen voor alle inwoners in de gehele gemeente Hengelo.

Op het gebied van de openbare ruimte wil ik een volwassen stad zien waar het prettig wonen maar waar ook waar genoeg te doen is. Bij het doorontwikkelen van de gemeente Hengelo moeten de burgers een grote inspraak hebben. Het is belangrijk om open te communiceren met de Hengeloërs. Het vertrouwen van de burger richting de politiek moet hersteld worden door transparant te laten zien hoe de processen en compromissen tot stand komen.

Maatwerk voor alle leerlingen en studenten in onze gemeente is een belangrijke wens van mij. Geen eenheidsworsten maar zoveel mogelijk de talenten van elk individu ontwikkelen. Het is belangrijk dat dit gebeurt vanaf basisschool tot aan het mbo, hbo en universiteit. Geen termen als hoger of lager onderwijs maar praktisch of theoretisch opgeleid moeten de norm worden. Neem bijvoorbeeld het ROC in Hengelo. Dit is een belangrijke onderwijsinstelling waar wij trots op moeten zijn. Naast blijvende aandacht voor de techniekopleidingen moet er ook aandacht komen voor de zorg.

Er zijn fysiek veel positieve ontwikkelingen in Hengelo gaande en deze juich ik toe. De publieke ruimte in het centrum van Hengelo wordt aangepakt maar er is veel leegstand. Dit moet veranderen door bijvoorbeeld wonen in de binnenstad te stimuleren. Een leegstaande ruimte in de stad moet niet lonen maar moet gevuld worden. Meer woningen binnen de bebouwde kom, met waar nodig hoogbouw, zijn belangrijk zodat de buitengebieden zoveel mogelijk groen blijven.

In Beckum vind ik het belangrijk dat daar belangrijke voorzieningen voor de inwoners blijven bestaan, zoals de basisschool, kerk en Proggiehoes. Dit is, zowel als meer woningen, van vitaal belang voor Beckum.