Vragen over bomenkap Beatrixhof.

In aanvulling op de al gestelde vragen door politieke groepering EVA onze vragen betreffende de bomenkap rond project Beatrixhof tegenover winkelcentrum De Schoof.

Waarom aanvullende vragen?

De politieke groepering EVA had al vragen gesteld naar aanleiding van de bomenkap door de VVE van appartementencomplex Beatrixhof. Naar aanleiding van de publicatie van deze vragen op Ambacht.net werd onze fractie benadert dat er nog meer, in dit geval vergunningplichtige, bomen gekapt zouden worden. Hiertegen is door deze inwoners bezwaar ingediend en deze achten nu op de uitspraak van de commissie bezwaar en beroep van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In het gesprek met hen kwamen een aantal nieuwe punten naar voren wat voor onze fractie aanleiding was aanvullende vragen te stellen.