Energietransitie / warmtevisie in Ambacht

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Afgelopen commissievergadering was een van de grote onderwerpen de Regionale Energie Strategie (RES) als uitvloeisel van het akkoord van Parijs en het Nationaal Energie Akkoord. We moeten een substantiële vermindering van de CO2 uitstoot realiseren. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht leveren we onze bijdrage. D66 is van mening dat er iets moet gebeuren en het niet past om te zeggen dat Hendrik-Ido-Ambacht, de Drechtsteden of zelfs op Nationaal niveau onze bijdrage op het wereldniveau niets voorstelt. Immers, als iedereen dit denkt gebeurt er niets en dan zadelen we toekomstige generaties met een nog groter probleem op. D66 beoordeelt op de criteria: ambitie, realisme, betaalbaarheid en participatie.

Woningcorporatie Rhiant heeft onlangs een overeenkomst ondertekend met HVC voor de aansluiting van de Rhiant woningen in Hendrik-Ido-Ambacht op het warmtenet. Dit is een mooie eerste stap richting gasloos in ons dorp waar ook de omliggende particuliere woningen van kunnen profiteren.

Bij de Petajoules of de Twu (terrawattuur) die door de Drechtsteden geboden worden (0.37 Twu) als bijdrage van onze regio aan het Nationaal Energieakkoord kan bijna niemand zich iets voorstellen. De Drechtsteden regio heeft ook de ambitie om 25.000 woningen aardgasvrij te maken in 2030. We besparen hiermee 25% energie in de gebouwde omgeving ten opzichte van het jaar 2020. We zetten ook verder in op het verder verduurzamen van de mobiliteitssector.

Zoals hiervoor aangegeven is de ambitie goed en een ding staat voor ons als een paal boven water: de betaalbaarheid voor onze inwoners. Helaas ontbreken op dit moment nog voldoende waarborgen om hierover een afgewogen oordeel over te geven. We houden de vinger aan de pols voor u!

Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De lokale afdeling van D66 zal in Hendrik-Ido-Ambacht het progressieve en positieve D66 geluid blijven uitdragen. De energietransitie zal zeker een prominente rol krijgen in ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022 – 2026.