Verkeer:
Heemstede is je
bestemming

Beeld: D66 Heemstede

D66 kiest voor veiligheid en duurzame mobiliteit. Wij vinden dat de auto te gast is en zijn snelheid moet aanpassen aan fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Daarom is in 2020 mede op ons initiatief raadsbreed besloten dat de standaard snelheid in Heemstede 30 kilometer per uur wordt. Nu is het tijd om dit uit te voeren. Daarmee maken we ons dorp veiliger en leefbaarder.

Autoverkeer

Natuurlijk blijft iedereen vrij om de auto te gebruiken. Ingeklemd tussen Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en de Bollenstreek is Heemstede een gemeente waar helaas veel verkeer doorheen gaat. Met de nieuwe woonwijken in Haarlem en Haarlemmermeer en toename in toerisme (Zandvoort-Haarlem) zal het verkeer in de regio nog verder toenemen.

Om te zorgen dat Heemstede niet dichtslibt en dat, ten behoeve van de veiligheid en leefbaarheid, de verkeersoverlast afneemt moeten we investeren in goede alternatieven, maar ook zorgen dat het doorgaand verkeer (nu 60% van al het verkeer) omgeleid wordt. We pleiten daarom in regionaal verband voor een vloeiende verbinding van de N201 op de N205 en een rechtstreekse aansluiting op Schalkwijk. Dit geeft ruimte aan Haarlem, Haarlemmermeer en ontlast Heemstede.

Ook zou Heemstede profiteren van een betere aansluiting van de N205 op de bollenstreek. Het verkeer dat wel door Heemstede rijdt is geholpen met een groene golf op de Dreef en Herenweg. De Indische buurt en industriewijk zouden profiteren van een verbetering van het kruispunt N201/Cruquiusweg/Javalaan.

Wij willen lokaal verkeer verleiden om vaker de auto te laten staan door deelmobiliteit, snel en betrouwbaar OV en goede fietsverbindingen. D66 geeft ruim baan aan de fiets en uitbreiding van goede fietsverbindingen (zoals tussen Hoofddorp en Heemstede) en fietsvoorzieningen (zoals parkeren, electrisch opladen en tunneltje bij Leyduin en ringvaart). Voor ons is het belangrijk dat het station Heemstede-Aardenhout een Intercity station blijft, er meer fietsenstalling en oplaad-infra voor elektrische fietsen komen, en een directe aansluiting op Hoogwaardig Openbaar Vervoer naar Schiphol. Hierbij hopen we dat de mogelijke Noord-Zuid metrolijn niet alleen doorgetrokken wordt naar station Hoofddorp maar verder richting Heemstede.

Daarnaast streven wij ernaar de uitstoot van autoverkeer de komende jaren drastisch te verminderen. Dat bereiken we door zeer vervuilende (vracht)auto’s, scooters en motoren te weren. Maar ons dorp moet wel bereikbaar blijven; uitstootvrij rijden middels elektrische voertuigen of deelmobiliteit of gebruik van OV wordt uiteindelijk de norm. In navolging van Haarlem overwegen we het instellen van een milieuzone en een distributie-hub (last-mile van diesel naar elektrisch) aan de rand van de gemeente. 

Lees ons hele programma