Regionale samenwerking

Beeld: Istock

Voor D66 is het duidelijk dat we regionaal moeten samenwerken aan oplossingen voor de grote crises van deze tijd en vragen in de regio: economie, mobiliteit, huisvesting, natuur en klimaat. En tegenwoordig ook gezondheid. 

Metropool Regio Amsterdam

Wij zijn voorstander van de Metropool Regio Amsterdam waar een groot aantal van deze onderwerpen regionaal worden aangepakt en met goede connecties naar het Rijk. Maar de besluitvorming kan slagvaardiger en democratischer, en de uitvoering kan effectiever. Tevens moeten wij waken voor de vorming van een extra bestuurslaag. In een samenwerking als de MRA kan je echter niet alleen op de bagagedrager zitten maar moet je ook mee fietsen om iets te bereiken. Of nog anders gezegd: wil je als kleinere gemeente van de broodkruimels snoepen moet je wel aan tafel aanschuiven. 

Daarom vinden wij het ook belangrijk dat wij met onze buren samen als Zuid-Kennemerland regio optrekken. Gezamenlijk zijn we een speler van belang, met een unieke bijdrage. Denk daarbij aan de regionale natuur en recreatie. Die willen wij toegankelijk en bereikbaar houden voor iedereen die daarvan wil genieten. Voor de ontwikkeling en tevens behoud van onze groene omgeving hebben we hoogstaand openbaar vervoer, fietsverbindingen en ontsluitingswegen nodig, en dat kan alleen door samenwerking gerealiseerd worden. Hetzelfde geldt voor huisvesting- en klimaatvraagstukken. Samen staan we sterker. Dat betekent niet het verlies van eigen identiteit of onafhankelijkheid. Die moet gewaarborgd blijven. 

Ook in de samenwerking met onze directe buren. Ten behoeve van kennisdeling en efficiënte uitvoering van ambtelijke diensten kan het verstandig zijn nauw samen te werken maar wij streven niet naar een hechtere ‘vervlechting’. In alle samenwerkingen en gemeenschappelijke regelingen moet de onafhankelijk rol en beslissingsbevoegdheden van de gemeenteraad namens alle Heemsteedse bewoners voorop staan.  

Lees ons hele programma