Participatie:
samen met bewoners

Beeld: D66 Heemstede

Direct contact tussen overheid en burger is nuttig en nodig. Raads- en collegeleden moeten de wensen en belangen van hun bewoners goed kennen en weten wat er leeft. Bewoners willen graag weten waar de gemeente mee bezig is en mee kunnen praten.

Participatie

Beleid wordt vaak beter als bewoners meedenken, want zij zijn niet alleen inwoners, maar ook vakmensen (ingenieur, hovenier, aannemer, jurist). Bewoners kennen hun eigen omgeving meestal beter dan wie dan ook. De gemeente hoeft ook niet altijd alles zelf te doen, want er zijn vaak genoeg bewoners die zelf een project willen uitvoeren. Samenwerken kan een oplossing verbeteren en het draagvlak en wederzijds vertrouwen vergroten. 

Dit alles heet participatie en dat is een heel breed begrip. Er bestaan vele vormen die afgestemd moeten worden op het onderwerp of project: van ‘inspraak’ tot ‘initiatief nemen’, van ‘adviseren’ tot ‘zelf doen’. Zonder duidelijkheid over deze vorm roept participatie verwachtingen op die niet waargemaakt (kunnen) worden. Dat is waar het in de afgelopen raadsperiode vaak mis is gegaan. Inwoners moeten echter sowieso meer betrokken worden en meedenken aan de voorkant in plaats van halverwege een project: dus van ‘inspraak’ naar ‘voorspraak’.

Burgeramendement

Bewoners hebben nu al het recht op het indienen van een ‘burgerinitiatief’, maar invloed aan het eind bij een uiteindelijk raadsbesluit is er niet. Daarom stellen wij een ‘burgeramendement’ voor waarmee inwoners – onder bepaalde voorwaarden – een aanpassing (amendement) van een te nemen raadsbesluit kunnen vragen. Daarnaast willen wij de mogelijkheid van een ‘referendum’ invoeren waarmee bewoners hun stem kunnen laten horen bij grote beleidsbeslissingen. Tenslotte onderzoeken we het ‘burgerberaad’. Met een burgerberaad helpen inwoners om beslissingen te nemen over complexe – vaak polariserende – onderwerpen. Een door loting samengestelde groep burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. Een burgerberaad is daarbij geen vervanging van maar een aanvulling op de gemeenteraad.

Lees ons hele programma