Manpadslaangebied

Beeld: D66 Heemstede

De Manpadslaan-knoop hakken we door: minimale bebouwing aan de randen, met veel ruimte voor groen en recreatie, waarbij de gemeente weer de regie neemt, eventueel door het vestigen van het recht op eerste koop. 

Gemeentelijk vastgoed

Voorop staat de ontwikkeling van het Manpadslaan-gebied voor groene (natuur) en blauwe (water) recreatie. Als bebouwing uit financiële overweging nodig is, dan kiest D66 voor maximaal dezelfde oppervlakte als de huidige kassen: 2-3 ha. Om een goede samenhang te behouden tussen natuur, water en het karakter van het Manpadslaantje, zien we die bouw het liefst aan de randen van het gebied waar het bestemmingsverkeer vlot de wijk in en uit kan via de Herenweg. Dit biedt ruimte om, samen met partners zoals de provincie en natuurorganisaties, het overige gebied groen en recreatief te ontwikkelen terwijl ook de volkstuintjes behouden blijven. 

Groene oase

De meest recente bouwvoorstellen, type en aantal woningen, zijn te omvangrijk. Wij willen compacte bebouwing met openbaar groen en in stijl met de omgeving. Hoe we bouwen is voor D66 minstens zo belangrijk: gasvrij, gebruik van circulaire materialen zoals hout, en passend in onze groene oase.

Onder die voorwaarden en op basis van de nieuwste financiële inzichten van verwervings- en managementkosten, moet de gemeente de regie terugnemen en kaders stellen voor projectontwikkelaars. Indien we geen overeenstemming kunnen bereiken, dan recht van eerste koop vestigen (tegen waarde als agrarische grond) en nieuwe ontwikkeling aanbesteden in concurrentie.

Lees ons hele programma