Kunst & cultuur:
dat versterkt onze samenleving

Beeld: D66 Heemstede

Cultuur is alles wat de mens voortbrengt. Kunst is daar een onderdeel van maar met de extra toevoeging dat het een bewuste creatie is die (doorgaans) positieve emoties oproept. Het zet ons aan het denken, over ons zelf en over de samenleving. Het draagt bij aan een beter sociaal milieu, betere omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen culturen. Samengevat: een leukere en betere samenleving. En de behoefte daaraan is na de afgelopen corona tijd waarschijnlijk groter dan ooit. D66 nodigt graag alle inwoners uit mee te denken hoe meer mensen kunnen profiteren van de verwondering die kunst oplevert.

Uitmarkt

In ons mooie dorp hebben wij aan onze eigen mooie podia en cultureel erfgoed. De directe omgeving biedt ook een breed aanbod van musea, podia, uitgaansgelegenheden en scholingsmogelijkheden. Veel om van te genieten voor al onze inwoners. Een regionale Uitmarkt is al jaren geleden door D66 naar voren gebracht als een manier om iedereen kennis te laten maken met dit cultuuraanbod, in ons dorp en in de hele regio. Wij willen dit weer snel oppakken, mogelijk ondersteund met een kortingsvoucher voor onze bewoners gefinancierd uit de Corona steungelden.  

Naast podiumkunst willen wij ook ruimte bieden aan onze Heemsteedse (en andere) kunstenaars. Behalve het Raadhuis zien wij graag meer expositiemogelijkheden en ook atelierruimtes. Ook voor kunst in de openbare buitenruimte willen wij ons hardmaken; vergelijk de Haarlemse beeldenroute in de Hout. Het is dé manier om zoveel mogelijk mensen kunst te laten ‘beleven’. Bij (her)ontwikkeling van gebieden willen wij dat deze aspecten worden meegenomen.
Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie als het aan komt op verduurzamen.

D66 Heemstede wil stappen zetten om scholen, sportaccomodaties en gemeentelijk vastgoed zo duurzaam mogelijk te maken. Daarbij willen wij wel het karakteristieke karakter van gebouwen willen behouden. De ambitie in het klimaatakkoord om maatschappelijk vastgoed in 2050 CO2-arm te hebben is ons niet ambitieus genoeg, dit willen wij in 2040 al gedaan hebben.

Muziekonderwijs

Scholen spelen een essentiële rol bij de eerste kennismaking met kunst en cultuur. Een muziekschool is hét instrument om buitenschools muziekonderwijs breed toegankelijk te maken, maar kan ook mede uitvoering geven aan een ‘muziek op school’ programma. De gemeente kan wellicht hierbij een faciliterende rol spelen.

Jeugd

Voor onze jeugd zijn de ‘verleidingen van de grote stad’ met ruime openingstijden en veel uitgaansgelegenheden groot. De veiligheid van de nachtelijke fietstocht naar huis is daarbij een zorg die vele ouders zullen herkennen. Wij zien graag extra toezicht op het doorgaande fietspad langs de Dreef en Herenweg.

Monumenten

Cultuur is alles wat de mens voortbrengt maar ook heeft voortgebracht. Heemstede kent een lange geschiedenis, maar op het Oude Slot en Oude Kerk na, stammen de meeste nog bestaande culturele hoogtepunten uit de tijd van de rijke Amsterdamse kooplieden die hier mooie landgoederen en -huizen creëerden. Daar moeten we zuinig op zijn. Aan het begin van de 20ste eeuw maakte Heemstede weer veel ontwikkelingen mee. Uit die tijd en kort daarna stammen veel karakteristieke gebouwen die gezichtsbepalend zijn voor het dorp. Door ontkerkelijking komen met name een aantal religieuze gebouwen vrij die een mogelijk bescherming behoeven en waarvoor we een nieuwe bestemming zouden kunnen of moeten zoeken.

Lees ons hele programma