Lokale economie:
samen werken aan een bedrijvig Heemstede

Beeld: Stad&Co

In Heemstede wonen 27.545 mensen (2021). Het dorp telt 3.235 bedrijfsvestigingen. Alleen de sector ‘zakelijke dienstverlening’ liet in de afgelopen jaren een gestage groei zien; de rest bleef vrijwel constant. In de bedrijvenpopulatie zijn zzp’ers sterk vertegenwoordigd (69%). In totaal kende Heemstede in 2018 ca. 7400 werknemersbanen. Dat is minder dan 0,3 baan per inwoner en ca. 575 banen per 1000 inwoners van 25-26 jaar. Heemstede is vooral een woondorp: veel mensen werken elders.

Vestigingsklimaat

Natuurlijk heeft ook ons dorp sociaal en economisch een klap gekregen door de corona crisis. Hopelijk zullen de corona noodmaatregelen die beschikbaar gesteld zijn en de aanvullende steun van de gemeente (terrasverruiming, kwijtschelding van de precariobelasting, huurcompensatie voor ondernemer binnen het gemeentelijk vastgoed, herstelsubsidie voor winkel gebieden, steun aan cultuur- en sportverenigingen) helpen hier weer bovenop te komen. We zullen samen met de ondernemers verder moeten onderzoeken wat er nodig is wanneer de Rijks-steunpakketten aflopen. 

Heemstede is een prachtige dorp om te wonen, maar zonder bedrijvigheid zou het een slaapstad worden. Dat moeten we voorkomen. Daarom vindt D66 het belangrijk dat Heemstede voldoende eigen werkgelegenheid blijft houden. We streven naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte voor ondernemers om te kunnen ondernemen, zeker nu we nog herstellende zijn van de coronacrisis. De dienstensector, horeca en detailhandel zijn gebaat bij minder regels, zonder daarmee de overlast te vergroten. 

BIZ

Wij ondersteunen de BIZ (winkeliers en horeca) en we houden het centrum van Heemstede aantrekkelijk voor ondernemers én bezoekers. Wij zijn ook voorstander van iets flexibelere bestemmingsplannen, zodat bijvoorbeeld wonen mogelijk wordt in winkelstraten waar de vraag naar winkels afneemt. Wij omarmen multifunctioneel gebruik, zoals combinaties van horeca met winkels of kappers, of ZZP’ers in gedeelde kantoorruimtes, om leegstand te voorkomen of ondernemers te faciliteren. 

Tot slot vindt D66 het belangrijk dat Heemstede verduurzaamt. Daar hebben we het bedrijfsleven bij nodig. Zo is er op grote daken waarschijnlijk ruimte voor zonnepanelen. Duurzame bedrijven helpen de energietransitie en hun ideeën en innovaties helpen ook om de rest van de omgeving te verduurzamen en mogelijk van nieuwe banen te voorzien. Daarom steunen wij duurzame ondernemingen en willen wij dat de overheid ingrijpt bij bedrijven die wettelijke verplichtingen niet nakomen.

Lees ons hele programma