Klimaataanpak:
samen duurzaam

Beeld: D66 Heemstede

D66 zet zich in voor een zo duurzaam mogelijk Heemstede. En wij denken dat iedereen wel een mooie, schone wereld willen overdragen aan de volgende generaties. Wij zetten ons daarom in voor de landelijke klimaatdoelstellingen en ‘fit for 55’ (55% minder CO2 uitstoot in 2030 vergeleken met 1990).

Eerst isoleren

Heemstede staat in de top drie gemeenten met de minst duurzame huizen: op nummer drie met energielabel G en op nummer één met energielabel F. D66 wil daarom eerst bestaande woningen isoleren. En er is veel mogelijk: dak isoleren, HR++ glas, HR CV-ketel, spouwmuurisolatie en vloerisolatie dragen meestal bij zonder dat een grote verbouwing nodig is. Met de stijgende energieprijzen worden deze toepassingen ook steeds rendabeler. 

Het is wel maatwerk. Huizen zijn verschillend en een jong stel dat verhuist is waarschijnlijk eerder van plan aanpassingen te maken dan een ouder iemand die alleen woont. Energiecoaches van HeemsteedsDuurzamer kunnen inwoners adviseren en helpen met het verduurzamen van hun bedrijf of woning. Ook kunnen zij helpen met wegwijs worden in de vele subsidieregelingen die er zijn, zoals de ISDE dat tot 30% subsidie geeft op energiebesparende maatregelen. Energiecoaches leveren daarmee een belangrijke bijdrage. D66 wil investeren in meer coaches. 

Nieuwbouw zal ‘gasloos’ en energieneutraal en we willen onderzoeken welke rol Heemstede kan spelen bij geo-, rio- en aquathermie. Voor financiering wordt gekeken naar de Eneco-gelden die vrijkomen, evenals Europese / landelijke / provinciale middelen. Te denken valt aan het Nationaal Isolatiefonds of Green Deal subsidies vanuit de EU. De Nederlandsche Bank (DNB) wijst erop dat een groep mensen de verduurzaming van hun huis, ondanks de subsidieregelingen, misschien toch niet kunnen betalen. Daarom experimenteren sommige gemeenten met de inzet van een revolverend fonds. Wij zullen dit ook onderzoeken.

Gemeentelijk vastgoed

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie als het aan komt op verduurzamen. D66 Heemstede wil stappen zetten om scholen, sportaccomodaties en gemeentelijk vastgoed zo duurzaam mogelijk te maken. Daarbij willen wij wel het karakteristieke karakter van gebouwen willen behouden. De ambitie in het klimaatakkoord om maatschappelijk vastgoed in 2050 CO2-arm te hebben is ons niet ambitieus genoeg, dit willen wij in 2040 al gedaan hebben.

Klimaatadaptie en elektriciteitsnet

Naast isoleren en energie opwekken, moeten we ook voorbereid zijn op ander weer en op het feit dat ons electriciteitsnetwerk het waarschijnlijk allemaal niet aan kan. Dat laatste is heel kritisch maar kan alleen landelijk aangepakt worden. D66 Heemstede wil dat er gezamenlijk ingekocht gaat worden op het aanleggen van groene daken, mogelijkheden om water op te vangen en de aanschaf van energieopslag in huis om de piekbelasting van een zonnige dag op te vangen.

Samen doen

Alleen samen, met bewoners en met ondernemers, kunnen we Heemstede duurzamer maken. We prioriteren projecten op terugverdientijd, stimuleren projecten waarin buren en wijken samenwerken en projecten waarin buurtbewoners ook financieel kunnen participeren. Voor de energietransitie zetten we in op ‘zon-op-daken’ waarin inwoners kunnen investeren. Maar we moeten niet alleen naar de gemeente en de inwoners kijken maar ook naar derden zoals Pro-Rail die misschien kunnen bijdragen door zonne-energie opwekking langs de taluds en op de overkapping van het station. 

Actieve vóór- en inspraak is heel belangrijk, bij zowel de regionale als bij lokale ontwikkeling en uitwerking van plannen. D66 vindt dat inwoners altijd zelf inbreng moeten kunnen leveren en keuzes kunnen maken. Als D66 Heemstede horen we dan ook graag waar welke ideeën onze bewoners hebben om Heemstede duurzamer te maken. Neem contact met ons op en we nodigen u graag uit voor een kop koffie, bijvoorbeeld op locatie van de energiecoaches van HeemsteedsDuurzamer.

Lees ons hele programma