Verslag raadsvergadering 23 februari 2023

Een belangrijk punt op de agenda was de voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering (gemeenten Heemstede en Bloemendaal). Dit onderwerp kent een lange geschiedenis. In 2017 wees onze gemeentelijke Rekenkamer al op de ‘losse’ ambtelijke samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal. Het advies luidde om samenwerking meer te formaliseren. Dat leidde in de daaropvolgende raadsperiode tot vele verhitte debatten, omdat de daadkracht waarmee het college aan de slag ging volgens sommige partijen leek op een opmaat naar een ambtelijke en uiteindelijk een gemeentelijke fusie. Uiteindelijk kwam het, o.a. door bemiddeling van D66, tot een samenwerkingsovereenkomst waar alle partijen zich in konden vinden. Immers, met alle taken die ons vanuit den Haag worden opgelegd moeten we als kleinere gemeenten echt wel samenwerken. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving stelde het college nu voor om de overeenkomst om te zetten in een ‘lichte’ Gemeenschappelijke Regeling. Dat zou in materiële zin geen wijziging inhouden. Na grondige analyse hebben we ingestemd, maar wel een amendement ingediend om de evaluatie- en opzegtermijn hetzelfde te houden als in de eerdere overeenkomst. Dat amendement werd met een grote meerderheid aangekomen, alleen het CDA stemde tegen.
 
We waren mede-indiener bij de CDA-motie ‘NK tegelwippen’ bedoeld om inwoners te enthousiasmeren om tegels in de eigen tuin te verruilen voor groen (gestimuleerd door een wedstrijd tussen gemeenten) en om de inwoners hulp te bieden bij de afvoer van de bevrijde tegels. Helaas volgde een nauwelijks inhoudelijk en daarmee teleurstellend debat. Nadat de wethouder de motie ontraadde, omdat sommige wijken een te hoge grondwaterstand hebben, en tegels dan juist beter kunnen blijven liggen, werd de motie ingetrokken. We nemen het advies van de wethouder ter harte, maar staan nog steeds vierkant achter het doel. Vergroenen voor het klimaat en voor meer woongenot!
 
Het CDA stelde tijdens het vragenuurtje de sterke verhoging van enkele gemeentelijke huren ter discussie. De wethouder deed toezegging dit in individuele gevallen te zullen onderzoeken, Volgens HBB riekte dit naar uitdelen van cadeautjes. Dat is vreemd omdat ze eerder juist een deel van het begrotingsoverschot wilden gebruiken voor een verlaging van de gemeentelijke belasting, iets waar wij ons sowieso tegen verzetten.