Taak

Oorlog en ellende in de wereld leiden ertoe dat we in Europa te maken hebben met een permanente stroom vluchtelingen. D66 Heemstede vindt dat wij in Nederland niet alleen een wettelijke maar ook een morele plicht hebben om deze mensen op een humane wijze op te vangen. Ook onze gemeente heeft een taakstelling. Wij willen proberen daar op een positieve wijze invulling aan te geven.

Zorgen

Heemstede is niet groot en het is lastig ruimte te vinden. Er zijn geen locaties waar iedereen het over eens zal zijn. Maar wij zijn ook een bevoorrechte gemeenschap en samen lukt het vast.

D66 luister naar onze inwoners en trekt zich hun zorgen en bezwaren aan. Wij snappen heel goed dat mensen zich afvragen wat het voor ons dorp betekent om vluchtelingen op te vangen. Toch zien wij dat op de locaties waar wij al mensen huisvesten, bijvoorbeeld bij de Kerklaan, Sportparklaan, Kohnstammlaan, deze deze nieuwe Heemstedenaren worden opgenomen door de buurt en buurtbewoners klaar staan om hen te helpen.

Dreef


Voor de opvang op de Dreef gaat het over een specifieke doelgroep: AMW’ers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat zorgt voor onrust bij omwonenden en zorgen over veiligheid en overlast. Die zorgen moet de gemeente zoveel mogelijk wegnemen door samen met het COA en buurtbewoners in gesprek te gaan en hele concrete afspraken te maken, mogelijk met een geleidelijke toename van het aantal jongeren. Wij zullen dat regelmatig toetsen en evalueren. Juist zó willen wijzorgen voor draagvlak.

Warm welkom

Het welkom heten van vluchtelingen kan – wanneer goed geregeld – bijdrage aan versterking van de gemeenschap. Vluchtelingen willen heel graag hun talenten gebruiken en een positieve bijdrage leveren. Deze talenten moeten wij stimuleren door ze juiste scholingsmogelijkheden te bieden. Landelijk zet D66 zich er voor in dat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen en zo na hun opleiding iets terug kunnen doen aan de gemeenschap die hen heeft geholpen.

Vluchtelingen zijn mensen net als wij, en AMV’ers zijn net als onze eigen kinderen, met dezelfde behoeften en verlangens. Wij willen hen steunen in hun zoektocht naar veiligheid en welzijn en ze zo snel mogelijk de kans geven om buiten Ter Apel een nieuw leven te beginnen!