Verduurzaming nu bereikbaar voor iedereen

D66 trots op uniek duurzaamheidsfonds voor alle inwoners van Harderwijk.

Thijs MelkertIedereen is het erover eens: niks doen aan verduurzaming is geen optie. Alle klimaatrecords worden immers gebroken. Van de warmste oktobermaand ooit gemeten tot regenval wat tot wateroverlast zorgt. Iedereen heeft er mee te maken, maar niet iedereen kan er iets aan doen. Daar komt nu verandering in door een uniek en aangescherpt duurzaamheidsfonds.

Extra aandacht voor biodiversiteit en klimaat

In het coalitieakkoord werd er al 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het duurzaamheidsfonds. Daarvan wordt nu een groot deel ingezet om zo nog meer effect te kunnen creëren voor collectieve maatregelen op het gebied van groen en biodiversiteit, waar elke Harderwijker van kan profiteren. Het D66-voorstel werd ingediend door de coalitiepartijen (HA, CU en CDA) en SGP en kreeg steun van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelang.

Harderwijk groener

De indieners zijn enorm trots op dit resultaat. Thijs Melkert (D66): “Met dit budget voor het duurzaamheidsfonds kunnen we versnellen in het verduurzamen van onze stad en extra stappen zetten die we anders niet hadden kunnen zetten. We maken onze mooie stad groener en bereiden Harderwijk voor op een veranderend klimaat.”

De stad betrokken

Veel Harderwijkers dragen al een steentje  bij. Melkert: “Op steeds meer daken worden zonnepanelen geplaatst. Maar dit is niet voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld als je in hoogbouw of een huurwoning woont. Op het gebied van energietransitie doen we het als Harderwijk al heel erg goed, maar we moeten ook op andere onderdelen actie ondernemen. Denk aan circulariteit en de biodiversiteit. Daarom gaan we in gesprek met woningcorporaties om ook mensen die geen eigen woning hebben een duurzame leefomgeving te bieden, dit kan door meer planten en bomen in de buurt te plaatsen zodat regenwater sneller kan wegstromen en inwoners in een meer gezonde omgeving kunnen wonen en leven.”

Het duurzaamheidsfonds zal door middel van wijkscans inwoners betrekken met de plannen en ook ondernemers kunnen rekenen op hulp. “De extra gelden zijn voor het aanpakken van publiek en privaat gebied met focus op waar dat het hardst nodig is. Daar beginnen we”, aldus Melkert.