Debatbijdrage coalitieakkoord

Voorzitter,
Dank voor alle mede-bouwers en de ambtelijke ondersteuning. Hier staat een blije en trotse én verse fractievoorzitter.

Samen bouwen aan de toekomst. Deze coalitie wil samen bouwen aan de toekomst van Harderwijk. Samen met inwoners én samen met u als raad. We staan voor grote opgaven, zoals op gebied van duurzaamheid en wonen.

D66 is zeer trots op de uitgezette koers in dit coalitieakkoord. We gaan grote stappen zetten voor Harderwijk. Ik licht een aantal van de highlights voor D66 toe.

Klimaatcoalitie

Als eerste uiteraard duurzaamheid: Deze klimaatcoalitie gaat het verschil maken op duurzaamheid. En we moeten: we zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt, en de laatste die hier iets aan kan veranderen. Daarom gaan we de stad stevig verduurzamen en vergroenen. Daar hebben we ook flink geld voor uitgetrokken, met onder andere 2 duurzaamheidsfondsen. Iedere inwoner moet mee kunnen doen met en meeprofiteren van de verduurzaming: ook met een kleine beurs of een sociale huurwoning.

Afvalbeleid

Een veelbesproken onderdeel van duurzaamheid is het afval. We gaan, zonder onze “oude schoenen” van het nieuwe systeem weg te gooien – ook dat is duurzaamheid – testen welk systeem het beste werkt voor Harderwijk. Duurzaamheid, kosten en gemak zijn hierbij uitgangspunten.

Wonen

Dan wonen. We nemen de regie om de woningnood aan te pakken, met bijvoorbeeld voorrang voor mensen met een binding in Harderwijk en het sluiten deuren voor beleggers. Huizen worden gebouwd om in te wonen, niet om winst op te maken. Om de regie te kunnen nemen komt er een woonfonds waar het college mee aan de slag gaat voor de uitwerking.

Kansengelijkheid

Een andere rode draad is kansengelijkheid. We maken werk van maatwerk en vragen een actieve houding op onderwijs, breder dan alleen de wettelijke taken. Meedoen is belangrijk en werk moet lonen. En met een wijkaanpak willen we zorgen voor gelijkwaardige wijken met voldoende voorzieningen, passend bij de bewoners ervan. Ook hopen we dat een heffingskorting kan helpen bij armoede.

Deze maand is het pride month. Onze regenbooggemeente is er 1 vol diversiteit en dit kan nog inclusiever. Iedereen moet mee kunnen doen en zichzelf durven zijn. Kleine stappen hierin zijn dit akkoord geschreven in B1-taalgebruik en aangesproken worden zoals je wenst. Inwoners moeten zich gehoord en gezien voelen en de weg weten voor hulp, of het delen van zorgen of ideeën. Het is daarnaast een gezamenlijke opgave om deze drempels, ook in onze eigen politieke omgeving, te verlagen.

Vergeet niet ook kunst&cultuur: Er ligt een ambitieuze cultuurvisie en de makers staan te trappelen. Er is 1 ding wat daarin niet aansluit en dat is het continu uitstellen van de definitieve keuze omtrent een theater. Daar veranderen wij nu iets aan. Hadden we dit graag sneller gezien? Zeker! Willen we dat het zorgvuldig gebeurt?  Absoluut! Laten wij zorgen dat de makers weten waar ze mogen schitteren. We kijken uit naar de acties op dit gebied van wethouder Pijnenburg.

Overkoepelend: Hoe gaan we bouwen aan de toekomst? In openheid en transparantie en samen met inwoners. De hoorzitting was hier een voorbeeld van. Er komen wijkwethouders met spreekuren. Ze moeten op pad. De controle op het bestuur versterken, onder andere door de onafhankelijke journalistiek te ondersteunen.

Afrondend: Zijn we nu dit akkoord er ligt klaar? Nee, we zijn pas net begonnen. Laten we samen de grote opgaven aanpakken. Het akkoord biedt veel ruimte voor de raad en wij willen – zoals u ons kent – samen aan de slag. Voor de toekomst.