Coalitieakkoord Samen bouwen aan de toekomst

Een nieuw akkoord! Met echte keuzes. Met dit coalitieakkoord gaan we bouwen aan de toekomst. We gaan stevig inzetten op meer woningen. Dit wordt dé klimaatcoalitie. En we maken werk van kansengelijkheid. Alles met één groter doel: een Harderwijk en Hierden waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Samen bouwen aan de toekomst. Deze titel staat symbool voor het streven om Harderwijk klaar te maken voor de toekomst en de grote opgaven waar we voor staan op het gebied van bijvoorbeeld wonen en duurzaamheid. Het staat ook symbool voor het proces waarin we tot dit akkoord op hoofdlijnen zijn gekomen, samen ideeën uitwisselend over een nog mooier Harderwijk en Hierden.
Hoe we deze plannen gaan realiseren? Door voor en samen met inwoners aan de slag te gaan: denken mee met inwoners én maken inwoners partner bij de opgaven. Wijkwethouders zullen daarom ook de wijken ingaan en spreekuren houden.

Na de verkiezingen van maart was het niet direct voor de hand liggend dat D66 mee zou aan de coalitie. D66 heeft wel altijd aan gegeven bereid te zijn verantwoordelijkheid te nemen en constructief mee te denken over de toekomst van onze stad. Er liggen grote uitdagingen voor ons. Op het gebied van wonen, duurzaamheid, kansengelijkheid, maar ook de afvalproblematiek die een grote rol heeft gespeeld bij de verkiezingen. Ons kompas was: we doen het goed, of we doen het niet. 
 
De coalitiepartijen vonden elkaar snel in de opgaven die voor ons liggen en om tot oplossingen te komen voor deze uitdagingen.
Wij hebben D66-stemmers een échte stem gegeven in dit akkoord. Is alles gelukt? Nee. Kunnen we nu ons hele verkiezingsprogramma werkelijkheid laten worden? Zeker niet. Maar we staan met overtuiging voor wat we wel hebben bereikt.

Foto Martijn Pijnenburg

D66 mag in het nieuwe college ook een wethouder leveren. Dit wordt Martijn Pijnenburg. We zijn erg trots met de uitgebreide en zware portefeuille die onze D66-kandidaat heeft gekregen.

— Economie
— Duurzaamheid
— Cultuur
— Diversiteit

Geschikte woning voor iedereen Een (geschikt) huis is voor iedereen belangrijk. Ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen hebben eigen woonwensen. In Nederland zijn er te weinig geschikte huizen
voor iedereen en dat is in Harderwijk ook zo. Wij nemen de leiding over de bouw van woningen en gaan samen met inwoners aan de slag. We werken samen met ontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwverenigingen.

✓ Gemeente pakt de regie
✓ Woonfonds
✓ Voorrang voor mensen met binding met Harderwijk
✓ Divers woningaanbod passend bij de vraag
✓ Woningen om in te wonen -> Zelfbewoningsplicht
✓ Voor 2030 duizend sociale huurwoningen, we beginnen zo snel mogelijk

Dé Klimaatcoalitie We gaan samen met onze inwoners hard aan de slag met duurzaamheid! We zetten in op grote stappen, zodat we een mooi Harderwijk en Hierden nalaten aan de volgende generaties. We helpen mensen hun woning te verduurzamen, ook als ze zelf niet de financiële middelen hebben. Duurzaam leven is geen luxe, maar noodzaak. Waarom vinden we duurzaamheid zo belangrijk? Wij willen dat onze (klein) kinderen ook gezond leven in Harderwijk.

✓ Fiets en voetganger op 1
✓ Stimuleren andere vormen van vervoer (ov, deelauto’s, meer laadpalen)
✓ Schone binnenstad (parkeren op afstand, schone bevoorrading)
✓ Verduurzamen (sociale huur)woningen
✓ Meer aandacht voor groen: Groene daken, groen in de openbare ruimte
✓ Inwoners delen mee in de opbrengsten van duurzame oplossingen
✓ Duurzaamheidsfonds én een revolverend fonds. Dit zijn goedkope leningen voor duurzame aanpassingen aan je huis. We zorgen ervoor dat iedereen begrijpt hoe je hier gebruik van maakt
✓ Pilot pmd (plastic, metaal en drankverpakkingen) apart inleveren, waarbij duurzaamheid leidend is
✓ Problemen met afval worden snel opgelost

Werk maken van kansengelijkheid Kansengelijkheid is een andere rode draad. We maken werk van maatwerk en vragen een actieve houding, breder dan alleen de wettelijke taken, van het college als het gaat om onderwijs. Meedoen is belangrijk en werk moet lonen. Voorzieningen zijn belangrijk en met een wijkaanpak willen we zorgen voor gelijkwaardige wijken, passend bij de bewoners ervan. We onderzoeken of een heffingskorting kan helpen bij het aanpakken van armoede.

✓ Begrijpelijke taal
✓ Aangesproken worden zoals je wil
✓ Iedereen doet mee en iedereen is welkom
✓ Meer samenwerken met scholen zodat we kinderen sneller kunnen helpen
✓ We zetten ons in voor het beste onderwijs
✓ Bestuur dichtbij; wijkwethouders en inloopmomenten
✓ We denken met je mee en leveren maatwerk
✓ Inzet op positieve gezondheid, waarbij gezonde initiatief wordt gestimuleerd maar iedereen vrij is in de keuze
✓ Werk moet lonen

Bruisende cultuurstad Harderwijk heeft een bruisend cultureel hart. Overal zijn mooie activiteiten. Er is een cultuurnota die barst van de ambitie. Door de hele stad is straks iets te beleven. Het culturele veld staat te popelen om weer aan de slag te gaan. We zorgen dat de voorzieningen op orde zijn. Wat betreft het theater hakken we deze periode de knoop door, na een evaluatie van het Bouw&Infrapark. We hadden dit graag sneller gezien, maar een zorgvuldig proces is van belang.

Heb je vragen naar aanleiding van het akkoord? Of wil je iets anders met ons bespreken wat er speelt in de stad? Wij horen het graag van je.